Zdrava šola

--- Slovenska mreža zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov...

nazaj na seznam vseh aktualnih projektov

Zdrava šola


Programi za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše.

PRVA GIMNAZIJA V SLOVENSKI MREŽI ZDRAVIH ŠOL

Slovenski mreži zdravih šol smo se priključili leta 2012, ker se zavedamo pomena in vpliva šolskega okolja na razvoj mladostnikov. Želimo, da dijaki razumejo zdrav življenjski slog širše, da ga razumejo kot prepletanje in medsebojno usklajeno delovanje na telesnem, duševnem, okoljskem in družbenem nivoju.

S temi nameni in cilji vsako leto organiziramo in izvedemo predavanja ter delavnice za dijake, starše in delavce šole.

Nekatera predavanja in delavnice so že stalnica in jih redno vključujemo v letni delovni načrt, in sicer za dijake 1. letnika na temo Ljubezen in spolnost, za dijake 2. letnika na temo Cepiva in cepljenje, za dijake 3. letnika na temo Zgodnje odkrivanje raka na dojki in za 4. letnike Pomen krvodajalstva in matičnih celic. Pri izvedbi omenjenih predavanj so nam v veliko pomoč različna društva študentov Medicinske fakultete Maribor.

Tudi za starše

Za starše vsako leto organiziramo predavanja o varni uporabi interneta, za delavce šole pa predavanja o komunikaciji v razredu, stresu in temeljnih postopkih oživljanja.

Aktualne vsebine

Aktualne vsebine, kot rdeča nit projekta Zdrava šola, tudi vključujemo pri razrednih urah (npr. projekt "To sem jaz", "Ko dijaka strese stres" in "Gibanje, prehrana in duševno zdravje").

Priloge

Publikacija za starše - Alkohol, tobak, konoplja
ZDRAVA ŠOLA NA PRVI GIMNAZIJI MARIBOR - poročilo
Rdeče niti
Publikacija za starše - Alkohol, tobak, konoplja
ZDRAVA ŠOLA NA PRVI GIMNAZIJI MARIBOR - poročilo
Rdeče niti