Berite zato, da boste živeli.

--- Gustave Flaubert

O knjižnici


»Prva srečanja s knjigo postanejo nekaj, v čemer in prek česar živimo, pot, po kateri se duša znajde v življenju.« -- James Hillman.

Knjižnica na Prvi gimnaziji domuje že od samih začetkov šole. Po dolgih letih čakanja je v šolskem letu 2014/2015 dobila povsem novo podobo. Stari prostor velikosti ene učilnice je bil povsem prenovljen in razširjen z dodatnim prostorom za gradivo in s tiho sobo ter na drugi strani s prekrasno večnamensko čitalnico.

Šolska knjižnica Prve gimnazije ne skrbi le za nabavo, obdelavo in izposojo (ne-)knjižnega gradiva, ampak se tudi aktivno vključuje v celoten vzgojno-izobraževalni proces. Tako izvaja ure knjižničnega informacijskega znanja, pripravlja razstave, organizira literarna srečanja in gosti znane književnike ter druge pomembne goste. V okviru OIV-ja sta organizirani dve dejavnosti, in sicer »Moja knjižnica« in »Bralnica–klepetalnica«, svoj bralni klub pa imamo že več kot desetletje tudi profesorji.

V vsakem trenutku se v šolski knjižnici kot delu slovenske in svetovne družbe trudimo opravljati svoje poslanstvo za sedanjost in prihodnost. Zavedamo se pomena našega dela za celosten razvoj ne le dijakov in profesorjev Prve gimnazije, temveč – preko njih – tudi za razvoj Slovenije in sveta. Zato si želimo, da bi vas ‘uka želja’ čim večkrat zanesla v prostore naše knjižnice, kjer bomo skupaj nadaljevali pot v humano družbo, ki so jo za nas začeli tlakovati že naši predhodniki.

Metka Kostanjevec, prof. slov., viš. bibl.
vodja ŠK PGM

Delovni čas

Priloge

Fotografije knjižnice