Partnerstva v šolskem izobraževanju.

--- Erasmus+ KA229 STEM3

nazaj na seznam vseh aktualnih projektov

Erasmus+ KA229 STEM3 (2019-2021) – STEM3


Projekt »STEM na tretjo« ali »STEM3« bomo izvajali s partnerskima šolama in sicer s Angleško-češka gimnazija iz Čeških Budejovic ter s I. gimnazijo iz Zagreba. To je tudi prvi takšen projekt, v katerem imamo vlogo šole koordinatorice.

Varovanje narave

Varovanje narave je ključna dejavnost za razvoj in obstoj vseh vrst organizmov. Učni načrti za biologijo in kemijo v gimnazijah v naših treh državah vključujejo cilje, ki omogočajo seznanitev in razumevanje vzrokov ter posledic spreminjanja ekosistemov, vendar za uresničitev teh ciljev ne vključujejo laboratorijskega in terenskega dela v zadostni meri. Tako smo prišli do ideje o skupnem sodelovanju, ki bi vključevalo nove metode eksperimentalnega in terenskega dela v okviru ekoloških vsebin pri biologiji in kemiji.

Onesnaženost zraka in voda je globalni problem

Ker je onesnaženost zraka in voda ne le lokalni ampak tudi regionalni in globalni problem, želimo tem temam dati večjo pomembnost. Zato kot ključne cilje projekta vidimo:

  • usposobljenost za izvajanje SI-metode, ki je hitra, poceni in enostavna; po tej metodi popisujemo prisotnost, številčnost in pokrovnost vseh treh rastnih oblik (skorjasti, listasti, grmičasti) lišajev, ki so v neposredni povezavi z občutljivostjo oziroma odpornostjo lišaja na onesnažen zrak in jo vključiti v redno delo;
  • naučiti se kemijsko analizirati kvaliteto vode in tudi to vključili v prihodnje letne delovne priprave;
  • pripraviti ustrezna gradiva z enako metodologijo za eksperimentalno delo dijakov, ki jih bodo v prihodnje uporabljali tudi drugi učitelji teh predmetov na vključenih šolah;
  • dvigniti želimo okoljsko ozaveščenost najprej sodelujočih, nato pa tudi drugih dijakov na šolah;
  • omogočiti dijakom in učiteljem, da obiščejo in se seznanijo s področji delovanja nekaterih zunanjih institucij (univerze, čistilne naprave, inštituti v vseh treh mestih);
  • razvijati medkulturno, digitalno in jezikovne kompetence sodelujočih.
Logotip za Erasmus+ Ključni ukrep 2 (KA2) – partnerstva med šolami
Priloge
ERASMUS+ – STEM na tretjo – obisk Čeških Budejovic, ogled albuma fotografij.
Likovni natečaj - logotip za projekt »STEM 3«
Likovni natečaj - logotip za projekt »STEM 3« (logo)
ERASMUS+ – STEM na tretjo – obisk Čeških Budejovic, ogled albuma fotografij.
Likovni natečaj - logotip za projekt »STEM 3«
Likovni natečaj - logotip za projekt »STEM 3« (logo)