Kdor pozabi ali uniči svoje korenine, ne bo mogel več rasti.

--- Keltski pregovor

Obvezne izbirne vsebine


Obvezne izbirne vsebine (OIV) so sestavni del programa oz. predmetnika vseh gimnazij in obsegajo 6% ali 300 ur v štirih letih šolanja. Vključujejo vsebine, ki so v predmetniku premalo ali pa sploh niso vključene.

Obvezni del

Obvezni del določi šola, in sicer:

 • športni dnevi,
 • kulturno-umetniške vsebine,
 • programi s področja zdravja,
 • državljanska kultura, vzgoja za družino, mir in nenasilje,
 • knjižnično informacijska znanja.

Del glasbenih in umetniških vsebin se izvede v sklopu predmetov glasba in likovna umetnost (18 ur pri vsakem predmetu) in jih določita profesorici teh predmetov.

Izbirni del

Izbirni del ali dijakova prosta izbira so vsebine, ki jih dijaki izberejo iz šolske ponudbe OIV (vsakoletni katalog OIV, sprotna ponudba na spletu, oglasni deski ali pri profesorjih) in se izvajajo izven pouka:

 • krožki,
 • tabori,
 • dodatno učenje tujih jezikov,
 • prostovoljno delo,
 • različna dela na šoli,
 • gledališki in glasbeni abonmaji,
 • delo pri raziskovalni nalogi,
 • priprave na tekmovanja v znanju,
 • sodelovanje na natečajih in drugo.

Dijaki se prijavijo na posamezno aktivnost glede na navodilo v objavi aktivnosti. Glede na interes bomo ponudbo dopolnili.

Dejavnosti izven šole

Šola prizna dijaku za opravljene izbirne vsebine tudi dejavnosti, ki se jih dijaki organizirano udeležujejo izven šole, na primer:

 • glasbena šola,
 • športni in plesni treningi,
 • aktivnosti v pevskem ali drugem kulturnem-umetniškem društvu,
 • tečaji tujih jezikov,
 • računalništvo,
 • tečaj prve pomoči,
 • tečaj iz poznavanja cestnoprometnih predpisov,
 • pedagoško delo v planinski, taborniški ali skavtski organizaciji,
 • sodelovanje v društvih – gasilskem, ekološkem ipd.

Dijaki morajo prinesti ustrezno potrdilo društva oz. organizacije, ki to izvaja.

Priloge

KATALOG OBVEZNIH IZBIRNIH VSEBIN 2022/2023 (pososdobljeno 4. 9. 2022)
KATALOG OBVEZNIH IZBIRNIH VSEBIN 2022/2023 (pososdobljeno 4. 9. 2022)