Za vzpostavitev inovativnega in odprtega učnega okolja za dijake in profesorje.

--- Erasmus+ KA229

nazaj na seznam vseh aktualnih projektov

Erasmus+ KA229 (2019-2021)

Les TIC et l'anglais au service de l'intercurturalité et de la citoyenneté européenne / IKT, socialni mediji in angleščina kot univerzalna orodja za širitev medkulturnih znanj, Evropske kulture in državljanstva.


Projekt bomo izvajali v okviru šolskega partnerstva skupaj z licejem Silvia Monfort Luisant iz francoskega mesta Chartres.

Z univerzalnimi orodji, med katere smo uvrstili angleščino, IKT in socialne medije, želimo v projektu soočiti različne poglede in stališča francoskih in slovenskih dijakov na življenje v demokraciji. S pomočjo poznavanja in razumevanja medkulturnih razlik, razvijanja občutka pripadnosti Evropski skupnosti ter z razvijanjem veščin kritičnega razmišljanja se dijakom odpirajo globalne perspektive v primeru, da bodo gradili kariero in življenje izven domovine.

Raziskovanje in sodelovanje

Dijaki različnih socialnih in kulturnih okolij bodo v dveh tednih v pristnem okolju raziskovali lastno in partnerjevo kulturo, tradicijo in zgodovino, pri čemer ni zanemarljivo, da bodo izboljšali znanje angleščine, ki bo jezik sporazumevanja v različnih tehnološko komunikacijskih kanalih in tudi pogovorno.

Ključni cilji projekta so:

  • Ustvariti inovativno odprto učno okolje za dijake in profesorje.
  • Ustvariti okolje, ki bo vzpostavilo celovit pristop k učenju tujih jezikov.
  • Zmanjševanje netolerance zaradi nepoznavanja kulturnih razlik.
  • Vzpostavljanje kulture dialoga in razvoj kritičnega mišljenja.
Logotip za Erasmus+ Ključni ukrep 2 (KA2) – partnerstva med šolami