Ne pride daleč, kdor gre kar naravnost.

--- Antoine De Saint-Exupéry

Dejavnosti na šoli


Izvenšolske dejavnosti so sestavni del predmetnikov izobraževalnih programov vseh srednjih šol in sodijo v t.i. izbirni del OIV.

Čeprav je namen interesnih dejavnosti razbremeniti dijake od šolskega pouka, pomenijo med drugim tudi enega od načinov za razširjanje in poglabljanje splošnega in posebnega znanja, povezanega z izbrano dejavnostjo, pomembne pa so tudi druge kompetence, ki jih s tem pridobijo dijaki, npr. socialne veščine. Dijaki lahko tudi spoznajo in/ali razvijejo svoje talente ali pa jim dejavnost pomaga pri odločitvi za izbrani študij in poklic.

Želimo si, da bi vsi dijaki in dijakinje našli in razvijali področje, ki jih veseli in bogati, ter da bi se zavedali pomena vseživljenjskega učenja.

Seznam dejavnosti

Druge aktivnosti

Mednarodne dejavnosti