Spodbude prihajajo od zunaj, spoznanja od znotraj, a le, ko oboje sovpade, dobimo razvoj.

--- Seneka

Dijaška skupnost Prve gimnazije Maribor


V okviru dijaške skupnosti se nekajkrat letno srečujemo na sestankih, kjer se pogovarjamo o predlogih in pobudah dijakov, o novostih Dijaške organizacije Slovenije, se družimo in še kaj ...

Predstavniki dijaške skupnosti
Blaž Šabeder
PREDSEDNICA
-
E-POŠTA
Gina Maria Krempl in predstavnici
PREDSTAVNIKA DIJAKOV V SVETU ŠOLE
-
E-POŠTA
mag. Martina Vrecl
MENTORICA
-
E-POŠTA
Blaž Šabeder
PREDSEDNICA
-
E-POŠTA
-
GOVORILNA URA
-
TEL. ŠTEVILKA
Gina Maria Krempl in predstavnici
PREDSTAVNIKA DIJAKOV V SVETU ŠOLE
-
E-POŠTA
-
GOVORILNA URA
-
TEL. ŠTEVILKA
mag. Martina Vrecl
MENTORICA
-
E-POŠTA
-
GOVORILNA URA
-
TEL. ŠTEVILKA