Četudi prepotujemo svet - v iskanju lepote, jo moramo najprej čutiti v sebi, preden jo najdemo.

--- Ralph Waldo Emerson

Dijaška prehrana


Letošnji jedilniki

Jedilnik, maj 2021 (17. do 21. 5.)
Jedilnik, maj 2021 (10. do 14. 5.)
Jedilnik, maj 2021 (17. do 21. 5.)
Jedilnik, maj 2021 (10. do 14. 5.)
Dodatne informacije šolske prehrane
Navodila in varnostni ukrepi pri prevzemu malice v šolski restavraciji
Navodila za šolsko prehrano
Obrazec za prijavo na šolsko prehrano 2020
Zakon o šolski prehrani
Navodila in varnostni ukrepi pri prevzemu malice v šolski restavraciji
Navodila za šolsko prehrano
Obrazec za prijavo na šolsko prehrano 2020
Zakon o šolski prehrani