Četudi prepotujemo svet - v iskanju lepote, jo moramo najprej čutiti v sebi, preden jo najdemo.

--- Ralph Waldo Emerson

Dijaška prehrana


Letošnji jedilniki

Dodatne informacije šolske prehrane
Navodila in varnostni ukrepi pri prevzemu malice v šolski restavraciji
Navodila za šolsko prehrano
Obrazec za prijavo na šolsko prehrano 2020
Zakon o šolski prehrani
Navodila in varnostni ukrepi pri prevzemu malice v šolski restavraciji
Navodila za šolsko prehrano
Obrazec za prijavo na šolsko prehrano 2020
Zakon o šolski prehrani