Tudi potovanje, dolgo tisoče kilometrov, se začne z enim korakom.

--- Lao Tze

nazaj na seznam vseh dejavnosti

Izmenjave dijakov


Izmenjave so zelo koristna dopolnitev običajnega pouka in vseživljenjskega učenja za dijake, učitelje in vodstvo šole. Nekatere izmenjave potekajo že vrsto let, nekatere se zgodijo le v enem šolskem letu, trajajo pa od enega dne do enega tedna.

Dijaki praviloma bivajo pri družinah in tako spoznajo avtentičen način življenja v tuji državi, veliko se družijo in urijo socialne ter jezikovne spretnosti, primerjajo lahko šolski utrip in spoznajo kulturne in zgodovinske značilnosti mest in regij. Učitelji in vodstvo izmenjujemo dobre primere prakse v šolah, razvijamo jezikovne zmožnosti in si širimo obzorja zaradi mobilnosti v tujini.

Izmenjave v šolskem letu 2019/20

  • Česko-anglické gymnázium České Budějovice, Češka
  • Hermann-Emanuel Berufskolleg des Kreises Steinfurt, Steinfurt, Nemčija
  • Neues Gymnasium Bochum, Bochum, Nemčija
  • Gimnazija Bihać, Bosna in Hercegovina
  • I. gimnazija Split, Hrvaška
  • Prva gimnazija Zagreb, Hrvaška
  • Klasična gimnazija Zagreb, Hrvaška
  • Aleksinačka gimnazija, Aleksinac, Srbija

Priročno

Izmenjava z gimnazijo Bihać
Tloris šole