Dvigujemo raven kritične zavesti in znanja o Evropski uniji.

--- EU@home

nazaj na seznam vseh aktualnih projektov

EU doma – Zbliževanje EU in mladih (EU@home)


Prva gimnazija Maribor se je v šolskem letu 2019/20 vključila v dvoletni evropski program EU doma, ki ga iz naslova Erasmus+ podpira Evropska komisija. Projekt na nacionalni ravni vodi in koordinira Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Projekt je izobraževalne in povezovalne narave, njegovi ključni cilji pa so:

 • učenje o Evropski uniji z razvijanjem inovativnih didaktičnih pristopov,
 • oblikovanje kritične evropske zavesti in demokratičnega državljanstva,
 • povezovanje mladih na področjih, kjer vidijo svoje izzive in možnosti aktivnega vključevanja ter delovanja.

Program projektnih aktivnosti Prve gimnazije Maribor:

 • udeležba na izobraževalnih seminarjih za učitelje,
 • izvedba dveh izobraževanih delavnic za dijake z inovativnimi didaktičnimi pristopi,
 • oblikovanje podstrani na spletni strani šole,
 • ustvarjanje blog zapisov na spletni strani Blog EU@home-pogled mladih na EU,
 • spremljanje vsebin na spletni strani www.cutim-evropo.eu in aktualne problematike na portalih evropskih institucij,
 • prestavljanje stališč dijakov po različnih kanalih in razstava njihovih izdelkov na šoli, še posebej v času Tedna Evrope,
 • pisanje pisem evropskim uradnikom,
 • izvedba gostujočega predavanja evropskega uradnika ali strokovnjaka iz evropskih institucij.

S sodelovanjem v evropskih projektih želimo dvigniti raven kritične zavesti in znanja o Evropski uniji ter s tem spodbujati motiviranost dijakov za odgovorno in aktivno življenje.

Zadnje raziskave Evrobarometra za Slovenijo namreč kažejo visoko stopnjo evropske identitete, vendar nizko zaznavo ozaveščenosti o EU ter poznavanja njenega sistema.

Referenčne mednarodne raziskave aktivnega državljanstva pa pri slovenski mladini primerjalno ugotavljajo relativno visoko evropsko identiteto in vednost, vendar nizko voljo za politično participacijo ter zelo črnogledo percepcijo lastne prihodnosti.

Uporabne povezave:

Logo EU doma – Zbliževanje EU in mladih (EU@home) Logo EU doma – Zbliževanje EU in mladih (EU@home)