Biti pripravljen je veliko, znati čakati, je še več, toda izkoristiti pravi trenutek, je vse.

--- Arthur Schnitzler

Nadomestna javna listina (dvojnik spričevala)


V skladu s 36. členom Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (UL RS, št. 96/99, 108/99, 97/06, 59/12) šola izda imetniku oz. upravičencu spričevala ali obvestila o uspehu nadomestno javno listino v obliki izpisa iz evidence v primeru izgube oziroma uničenja javne listine.

Postopek za pridobitev nadomestne javne listine je sledeč:

  • Imetnik oz. upravičenec, ki izgubi spričevalo oz. obvestilo o uspehu ali se to poškoduje, uniči ali odtuji, pošlje ali dostavi v tajništvo šole izjavo, v kateri se navedejo razlogi za izdajo nadomestne listine.
    • Izjavi je potrebno priložiti potrdilo o plačilu upravne takse in stroškov izdaje.
  • Na podlagi Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/2010 – UPB5) plača imetnik javne listine upravno takso po tarifni skupini 6 v vrednosti 1,81 EUR za vsako nadomestno listino.
  • Stroški izdaje izpisa iz evidence 10,00 EUR za nadomestno javno listino se poravnajo na TRR šole: 01100 6030694897 sklic 00 7601007.

Navodila za plačilo upravne takse:

  • Prejemnik: MF UNPIS, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana
  • Transakcijski račun: SI56 011001000315637,
  • Koda namena: GOVT,
  • Referenca: SI11 69485-7111002-60000113,

Označeno 4 mestno številko izpolnite glede na število izpisov, ki jih potrebujete:

001
ŠTEVILKA
Za en izpis iz evidence
NAMEN
1,81 €
ZNESEK
002
ŠTEVILKA
Za dva izpisa iz evidence
NAMEN
3,62 €
ZNESEK
003
ŠTEVILKA
Za tri izpise iz evidence
NAMEN
5,43 €
ZNESEK
004
ŠTEVILKA
Za štiri izpise iz evidence
NAMEN
7,24 €
ZNESEK
001
ŠTEVILKA
Za en izpis iz evidence
NAMEN
1,81 €
ZNESEK
002
ŠTEVILKA
Za dva izpisa iz evidence
NAMEN
3,62 €
ZNESEK
003
ŠTEVILKA
Za tri izpise iz evidence
NAMEN
5,43 €
ZNESEK
004
ŠTEVILKA
Za štiri izpise iz evidence
NAMEN
7,24 €
ZNESEK

Priloge

Izjava in prošnja za izstavitev nadomestne javne listine (.pdf)
Izjava in prošnja za izstavitev nadomestne javne listine (.docx)
Izjava in prošnja za izstavitev nadomestne javne listine (.pdf)
Izjava in prošnja za izstavitev nadomestne javne listine (.docx)