Zadovoljstvo je magična svetilka, ki preobraža preprosto ribičevo kočo v srebrno palačo.

--- Neznan

Šolski sklad

... omogočate ustvarjalnost, odličnost, solidarnost, dobre delovne in učne pogoje.


Spoštovani donatorji,

že v uvodu tega nagovora izražam zahvalo za Vaš prispevek v Šolski sklad Prve gimnazije Maribor. S svojo nesebično podporo omogočate ustvarjalnost, odličnost, solidarnost, dobre delovne in učne pogoje, sodelovanje ter vključenost naših dijakov in dijakinj.

Delovanje šolskega sklada pa je ob vsem naštetem pomembno za šolsko skupnost tudi širše. Pri zaposlenih in dijakih gradi odgovornost in pripadnost skupnemu. Širi zavest o soodločanju, skupnem načrtovanju in spremljanju dejavnosti. Daje pozitiven razmislek o univerzalnem vključevanju vseh otrok, ne glede na participiranje staršev, in o podpori lokalnega poslovnega okolja ter družbeni odgovornosti.

Spodbuja inovativnost in izvirnost dijakov in dijakinj pri njihovem angažiranju za pridobivanje sredstev ali drugih oblik pomoči sošolcem, družinam in okolju. S skrbnim načrtovanjem in razporejanjem usmerja v razmišljanje zunaj utečenih poti in podpira svež pristop pri dejavnostih ter nalaga skrbno gospodarjenje.

Menim, da s šolskim skladom ob primarni materialni podpori dobivamo pomembno podporo tudi pri pedagoškem delovanju. Del tega vam želimo predstaviti v tej publikaciji. Kot poročilo vsem, ki ste vključeni, in povabilo ostalim, da nas podprete glede na možnosti.

Hvala.

Herman Pušnik, prof.
ravnatelj

Priloge

Šolski sklad - brošura 2022
Šolski sklad - elektronska prijavnica
Šolski sklad - brošura 2022
Šolski sklad - elektronska prijavnica