Z neuspehom nam je dana priložnost, da spoznamo samega sebe.

--- John Killinger

Dokumenti


Dijaška skupnost
Šolski koledar (posodobljeno, 5. 1. 2021)
Seznam učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2021/2022
Spletna prijava na izpite
Dijaška skupnost
Šolski koledar (posodobljeno, 5. 1. 2021)
Seznam učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2021/2022
Spletna prijava na izpite
Publikacije
PAR LA FÊNETRE DE LA VIE 2022
Brošura Prve gimnazije Maribor - PRVA.PRAVA. 2022
MRHOVINAR 2021
ECHO 2021
PAR LA FENÊTRE DE LA VIE 2020
PAR LA FENÊTRE DE LA VIE 2021
HEARTBEAT 2021
HEARTBEAT 2019
HEARTBEAT 2018
HEARTBEAT 2020
MRHOVINAR 2020
ECHO 2020
PAR LA FENÊTRE DE LA VIE 2019
ECHO 2017
ECHO 2018
ECHO 2019
PAR LA FENÊTRE DE LA VIE 2017
PAR LA FENÊTRE DE LA VIE 2018
MRHOVINAR 2017
PAR LA FÊNETRE DE LA VIE 2022
Brošura Prve gimnazije Maribor - PRVA.PRAVA. 2022
MRHOVINAR 2021
ECHO 2021
PAR LA FENÊTRE DE LA VIE 2020
PAR LA FENÊTRE DE LA VIE 2021
HEARTBEAT 2021
HEARTBEAT 2019
HEARTBEAT 2018
HEARTBEAT 2020
MRHOVINAR 2020
ECHO 2020
PAR LA FENÊTRE DE LA VIE 2019
ECHO 2017
ECHO 2018
ECHO 2019
PAR LA FENÊTRE DE LA VIE 2017
PAR LA FENÊTRE DE LA VIE 2018
MRHOVINAR 2017
Pomoč v stiski
RAZPIS ZA DODELITEV ENKRATNE FINANČNE POMOČI DIJAKOM IN DIJAKINJAM PRVE
Vloga za dodelitev finančne pomoči
RAZPIS ZA DODELITEV ENKRATNE FINANČNE POMOČI DIJAKOM IN DIJAKINJAM PRVE
Vloga za dodelitev finančne pomoči
Obvezne izbirne vsebine
KATALOG OBVEZNIH IZBIRNIH VSEBIN 2022/2023 (pososdobljeno 4. 9. 2022)
KATALOG OBVEZNIH IZBIRNIH VSEBIN 2022/2023 (pososdobljeno 4. 9. 2022)
Nadaljevanje šolanja
Interventni ukrepi na področju štipendiranja
Zaposlitev ali nadaljnje izobraževanje 2020
Interventni ukrepi na področju štipendiranja
Zaposlitev ali nadaljnje izobraževanje 2020
Mrežni načrti ocenjevanja
1. letnik (posdobljeno 27. 1. 2023)
2. letnik (posdobljeno 27. 1. 2023)
3. letnik (posdobljeno 27. 1. 2023)
4. letnik in MT (posdobljeno 27. 1. 2023)
1. letnik (posdobljeno 27. 1. 2023)
2. letnik (posdobljeno 27. 1. 2023)
3. letnik (posdobljeno 27. 1. 2023)
4. letnik in MT (posdobljeno 27. 1. 2023)
Matura
SPLOŠNA MATURA 2023
ROKOVNIK SPLOŠNE MATURE 2023
NAVODILA ZA KANDIDATE 2023
PREDLOG PRILAGODITEV 2023
CENIK SPLOŠNE MATURE
SPLOŠNA MATURA 2023
ROKOVNIK SPLOŠNE MATURE 2023
NAVODILA ZA KANDIDATE 2023
PREDLOG PRILAGODITEV 2023
CENIK SPLOŠNE MATURE
Dijaška prehrana
Jedilnik, februar 2023
Jedilnik, januar 2023
Jedilnik, februar 2023
Jedilnik, januar 2023
Dodatne informacije šolske prehrane
OBRAZEC ZA PRIJAVO NA ŠOLSKO PREHRANO 2022 2023
INFORMACIJE GLEDE ŠOLSKE PREHRANE
NAVODILA ZA NAROČANJE NA ŠOLSKO PREHRANO
NAVODILA IN VARNOSTNI UKREPI PRI PREVZEMANJU HRANE
DODATNA PONUDBA - PIZZE
DODATNA PONUDBA - ZAJTRK
CENIK
Zakon o šolski prehrani
OBRAZEC ZA PRIJAVO NA ŠOLSKO PREHRANO 2022 2023
INFORMACIJE GLEDE ŠOLSKE PREHRANE
NAVODILA ZA NAROČANJE NA ŠOLSKO PREHRANO
NAVODILA IN VARNOSTNI UKREPI PRI PREVZEMANJU HRANE
DODATNA PONUDBA - PIZZE
DODATNA PONUDBA - ZAJTRK
CENIK
Zakon o šolski prehrani