Z neuspehom nam je dana priložnost, da spoznamo samega sebe.

--- John Killinger

Dokumenti


Urniki
SEZNAM UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020
Spletna prijava na izpite
Urniki prvega letnika (1. letnik)
Urniki drugega letnika (2. letnik)
Urniki tretjega letnika (3. letnik)
Urniki četrtega letnika (4. letnik)
Maturitetni tečaj
SEZNAM UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020
Spletna prijava na izpite
Urniki prvega letnika (1. letnik)
Urniki drugega letnika (2. letnik)
Urniki tretjega letnika (3. letnik)
Urniki četrtega letnika (4. letnik)
Maturitetni tečaj
Matura
Splošna matura 2019
Rokovnik splošne mature 2019
Navodila za kandidate
Cenik opravljanja splošne mature in posameznega izpita 2019
Zakon o šolski prehrani
Splošna matura 2019
Rokovnik splošne mature 2019
Navodila za kandidate
Cenik opravljanja splošne mature in posameznega izpita 2019
Zakon o šolski prehrani
Dijaška prehrana
Jedilnik, april 2019
Jedilnik, marec 2019
Jedilnik, april 2019
Jedilnik, marec 2019
Dodatne informacije
Dodatne informacije za šolsko prehrano v letu 2018/2019
Obrazec za prijavo na šolsko prehrano
Ceniki šolske prehrane (dodatna ponudba)
Dodatne informacije za šolsko prehrano v letu 2018/2019
Obrazec za prijavo na šolsko prehrano
Ceniki šolske prehrane (dodatna ponudba)
Načrti ocenjevanja
Mrežni načrt ocenjevanja prvega letnika (1. letnik)
Mrežni načrt ocenjevanja drugega letnika (2. letnik)
Mrežni načrt ocenjevanja tretjega letnika (3. letnik)
Mrežni načrt ocenjevanja četrtega letnika (4. letnik) in maturitetni tečaj
Mrežni načrt ocenjevanja prvega letnika (1. letnik)
Mrežni načrt ocenjevanja drugega letnika (2. letnik)
Mrežni načrt ocenjevanja tretjega letnika (3. letnik)
Mrežni načrt ocenjevanja četrtega letnika (4. letnik) in maturitetni tečaj
Obvezne izbirne vsebine
Katalog obvezne izbirne vsebine (OIV) 2018/2019
Katalog obvezne izbirne vsebine (OIV) 2018/2019
Publikacije
Brošura Prve gimnazije Maribor - PRVA.PRAVA.
Echo 2016/2017
Echo 2017/2018
Francoski časopis (PAR LA FENÊTRE DE LA VIE) 2017
Francoski časopis (PAR LA FENÊTRE DE LA VIE) 2018
Mrhovinar 2017/2018
Šolski sklad Prve gimnazije Maribor 2016/2017
Brošura Prve gimnazije Maribor - PRVA.PRAVA.
Echo 2016/2017
Echo 2017/2018
Francoski časopis (PAR LA FENÊTRE DE LA VIE) 2017
Francoski časopis (PAR LA FENÊTRE DE LA VIE) 2018
Mrhovinar 2017/2018
Šolski sklad Prve gimnazije Maribor 2016/2017

Prva gimnazija Maribor, Trg generala Maistra 1, 2000 Maribor
Davčna številka: SI41623878, Matična številka: 5085535000

Sistemski piškotki / Nadzorna plošča

Telefon (tajništvo): +386 (0)2 22 85 300
FAX: +386 (0)2 22 85 311


Programska oprema Tronlab, © 2018 - 2019 PRVA GIMNAZIJA MARIBOR / Stil spletne strani Tronlab, vodja projekta BiroNET