Z neuspehom nam je dana priložnost, da spoznamo samega sebe.

--- John Killinger

Dokumenti


Osnovni podatki
Organigram šole
Brošura PRVA.PRAVA 2020/2021
Katalog informacij javnega značaja
Tloris šole
Organigram šole
Brošura PRVA.PRAVA 2020/2021
Katalog informacij javnega značaja
Tloris šole
Postopek izstavitve dvojnika
Izjava in prošnja za izstavitev nadomestne javne listine (.pdf)
Izjava in prošnja za izstavitev nadomestne javne listine (.docx)
Izjava in prošnja za izstavitev nadomestne javne listine (.pdf)
Izjava in prošnja za izstavitev nadomestne javne listine (.docx)