Z neuspehom nam je dana priložnost, da spoznamo samega sebe.

--- John Killinger

Dokumenti


Osnovni podatki

Učitelji
Organigram šole
Brošura PRVA.PRAVA 2021/2022
Katalog informacij javnega značaja (posodobljeno 28. 4. 2021)
Tloris šole
Učitelji
Organigram šole
Brošura PRVA.PRAVA 2021/2022
Katalog informacij javnega značaja (posodobljeno 28. 4. 2021)
Tloris šole
Varstvo osebnih podatkov
POLITIKA ZASEBNOSTI (posodobljeno 15. 6. 2022)
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
POLITIKA ZASEBNOSTI (posodobljeno 15. 6. 2022)
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
Postopek izstavitve dvojnika
Izjava in prošnja za izstavitev nadomestne javne listine (.pdf)
Izjava in prošnja za izstavitev nadomestne javne listine (.docx)
Izjava in prošnja za izstavitev nadomestne javne listine (.pdf)
Izjava in prošnja za izstavitev nadomestne javne listine (.docx)