Z neuspehom nam je dana priložnost, da spoznamo samega sebe.

--- John Killinger

Dokumenti


Osnovni podatki

Učitelji
Organigram šole
Brošura Prve gimnazije Maribor - PRVA.PRAVA 2023
Katalog informacij javnega značaja (posodobljeno 28. 4. 2021)
Seznam oddelkov in koordinatorjev
Seznam svetovalne službe
Tloris šole (posodobljeno 30. 8. 2022)
Seznam vodstva šole
Učitelji
Organigram šole
Brošura Prve gimnazije Maribor - PRVA.PRAVA 2023
Katalog informacij javnega značaja (posodobljeno 28. 4. 2021)
Seznam oddelkov in koordinatorjev
Seznam svetovalne službe
Tloris šole (posodobljeno 30. 8. 2022)
Seznam vodstva šole
Varstvo osebnih podatkov
POLITIKA ZASEBNOSTI (posodobljeno 15. 6. 2022)
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
POLITIKA ZASEBNOSTI (posodobljeno 15. 6. 2022)
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
Postopek izstavitve dvojnika
Izjava in prošnja za izstavitev nadomestne javne listine (.pdf)
Izjava in prošnja za izstavitev nadomestne javne listine (.docx)
Izjava in prošnja za izstavitev nadomestne javne listine (.pdf)
Izjava in prošnja za izstavitev nadomestne javne listine (.docx)