PRVA GIMNAZIJA MARIBOR se zavezuje omogočati dostopnost spletne strani prva-gimnazija.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18), zadnji dostop 20. 01. 2020.

Izjava o dostopnosti

PRVA GIMNAZIJA MARIBOR se zavezuje, da bo omogočala dostopnost spletne strani prva-gimnazija.si> v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Z rednimi posodobitvami in prilagoditvami spletišča želimo zagotoviti skladnost z vsemi točkami oziroma smernicami WCAG 2.0 (ang. Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.0, zadnji dostop 20. 01. 2020). Trudimo se biti skladni najmanj z ravnjo AA.

Delovanje in izgled spletnih strani je preverjeno v vseh popularnejših starejših in novejših brskalnikih ter na različnih napravah in operacijskih sistemih.

Smernice vsebujejo razlago, kako zagotoviti, da so spletne vsebine dostopne osebam z omejitvami in uporabniško prijazne za vse.

Stopnja skladnosti

Spletišče prva-gimnazija.si je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18), zadnji dostop 20. 01. 2020 zaradi spodaj navedenih izjem.

Objavljene vsebine, ki ne izpolnjujejo vseh zakonskih zahtev glede dostopnosti, so na primer skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa, različne kompleksne statistične tabele s podatki, nebesedilno gradivo (slikovno, zvočno, video) znotraj besedil oziroma posameznih spletnih strani.

V prihodnje bomo tudi te vsebine poskušali v čim večji meri prilagajati tudi ranljivim skupinam uporabnikov in jim zagotavljati pozitivno uporabniško izkušnjo.

Ta izjava je bila pripravljena 16. 11. 2020. Uporabljena je bila metoda iz prve alineje točke (a) člena 3(1) Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 – samo ocena organa javnega sektorja.

Izpolnjevanje priporočil

Obstoječa spletna stran prva-gimnazija.si je bila vzpostavljena februarja 2019 z vzpostavljenimi temeljnimi izhodišči smernic WCAG 2.0.

Nabor storitev za dostopnost oziroma izpolnjena priporočila:

 • vsebine spletnih strani so pregledne, strukturirane in s smiselnim zaporedjem poglavij in besedil,
 • omogočenih je več načinov dostopa do vsebin (preko menija kazala spletnih strani),
 • za lažje iskanje želenih tem je omogočen tudi iskalnik,
 • prikazan je položaj, na katerem se uporabnik trenutno nahaja,
 • spletna stran uporablja oblikovanje, ki se prilagaja velikosti uporabnikovega zaslona brez izgube vsebine,
 • vse podstrani imajo ustrezne opisne URL naslove, tako da lahko tudi po teh naslovih uporabnik vedno ve, na kateri podstrani se nahaja,
 • iz besedil na povezavah je razvidno, kaj je vsebina, ki je dostopna preko teh povezav,
 • spletne strani imajo jasna navodila za vnos podatkov,
 • zagotovljen je ustrezen kontrast vseh besedil (vsaj 4,5 : 1),
 • v primeru napačnega vnosa v obrazec, dobi uporabnik natančno razlago napake,
 • elementi na spletni strani so dostopni s tipkovnico, na spletnih straneh ni pasti za tipkovnico, razvidno je, kje se nahaja kazalec,
 • na spletnih straneh ni utripajočih vsebin,
 • uporabniki lahko do spletne strani dostopajo z vsemi brskalniki in preko mobilnih telefonov.

Nedostopna vsebina

Nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Uporaba spletne strani še ni v celoti prilagojena za uporabo slepim in slabovidnim, gluhim, ljudem z disleksijo in uporabnikom z motnjami razumevanja, saj je bilo na podlagi začetne ocene o tem, v kolikšnem obsegu izpolnjevanje teh zahtev pomeni nesorazmerno breme za zavod ocenjeno, da to predstavlja nesorazmerno breme.

Elementi ali vsebina, ki ni dostopna zaradi nesorazmernega bremena:

 • priloge, ki so namenjene ožji ciljni skupini,
 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
 • različne kompleksne tabele s podatki,
 • trenutno še na vseh mestih ni omogočeno opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
 • dekorativni elementi zgolj vizualno dopolnjujejo tekstovne vsebine, zato je do vseh vsebin možno dostopati tudi brez uporabe fotografij ali njihovih alternativnih besedil.

Virtualni sprehod

Virtualni sprehod ni v celoti prilagojen za uporabo slepim in slabovidnim, gluhim, ljudem z disleksijo in uporabnikom z motnjami razumevanja, saj je bilo ocenjeno, da izpolnjevanje teh zahtev pomeni nesorazmerno breme za zavod in težko izvedljive prilagoditve videoposnetka.

V primeru, da vam določene vsebine trenutno niso dostopne, prosimo, da pišete na naslov matej.kac@prva-gimnazija.org

Težave z dostopnostjo

Zaradi zelo pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletišču kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.

Povratne in kontaktne informacije

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informacijah ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe Direktive, sprejemamo na elektronski naslov matej.kac@prva-gimnazija.org. Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bo sporočeno, kdaj bo odgovor podan in razlogi za zakasnitev odgovora.

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite, odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

 • Ministrstvo za javno upravo
 • Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost
 • Tržaška cesta 21
 • 1000 Ljubljana
 • tel.: 01 478 47 78
 • e-pošta: gp.uiv@gov.si