Stori, kar moreš, s tem, kar imaš, in tam, kjer si.

--- Theodore Roosevelt

Pravilniki


Pravilniki

Hišni red v času epidemije COVID - 19 (posodobljeno 30. 8.2021)
Šolska pravila ocenjevanja znanja Prve gimnazije Maribor (posodobljeno 28.9.2021)
Šolska pravila Prve gimnazije Maribor (posodobljeno 11. 10. 2021)
Splošna uredba o varovanju osebnih podatkov (GDPR)
Hišni red v času epidemije COVID - 19 (posodobljeno 30. 8.2021)
Šolska pravila ocenjevanja znanja Prve gimnazije Maribor (posodobljeno 28.9.2021)
Šolska pravila Prve gimnazije Maribor (posodobljeno 11. 10. 2021)
Splošna uredba o varovanju osebnih podatkov (GDPR)