Stori, kar moreš, s tem, kar imaš, in tam, kjer si.

--- Theodore Roosevelt

Pravilniki


Pravilniki

Šolska pravila ocenjevanja znanja Prve gimnazije Maribor (posodobljeno 18. 1. 2023)
Šolska pravila Prve gimnazije Maribor (posodobljeno 29. 11. 2022)
Protokol pri zaznavi medvrstniškega nasilja
Hišni red v času epidemije COVID - 19 (posodobljeno 30. 8. 2021)
Splošna uredba o varovanju osebnih podatkov (GDPR)
Šolska pravila ocenjevanja znanja Prve gimnazije Maribor (posodobljeno 18. 1. 2023)
Šolska pravila Prve gimnazije Maribor (posodobljeno 29. 11. 2022)
Protokol pri zaznavi medvrstniškega nasilja
Hišni red v času epidemije COVID - 19 (posodobljeno 30. 8. 2021)
Splošna uredba o varovanju osebnih podatkov (GDPR)