Stori, kar moreš, s tem, kar imaš, in tam, kjer si.

--- Theodore Roosevelt

Pravilniki


Pravilniki
Informacija o obdelavi osebnih podatkov
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov
Spremembe šolskih pravil ocenjevanja znanja v času epidemije koronavirusa (posodoblje...
Šolska pravila ocenjevanja znanja Prve gimnazije Maribor
Šolska pravila Prve gimnazije Maribor
Splošna uredba o varovanju osebnih podatkov (GDPR)
Informacija o obdelavi osebnih podatkov
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov
Spremembe šolskih pravil ocenjevanja znanja v času epidemije koronavirusa (posodoblje...
Šolska pravila ocenjevanja znanja Prve gimnazije Maribor
Šolska pravila Prve gimnazije Maribor
Splošna uredba o varovanju osebnih podatkov (GDPR)