Stori vse, za kar misliš ali sanjaš, da je v tvojih močeh. V drznosti se skrivajo genialnost, moč in čarobnost.

--- Johann Wolfgang von Goethe

Šolski koledar dogodkov za tekoče šolsko leto


PO 2. sept.
DATUM
Začetek pouka
DOGODEK
PO 2. in 3. sept.
DATUM
Roditeljski sestanki (popoldne)
DOGODEK
PO 9. – 13. sept.
DATUM
Maturantske ekskurzije (OIV) za 4. letnik
DOGODEK
ČE 12. sept.
DATUM
Obvezni del OIV
DOGODEK
SO 14. sept.
DATUM
Obvezni del OIV – športni dan; 3. a, b – ekskurzija. Nadomeščanje za 3. 1.
DOGODEK
PO 28. okt. – 1. nov.
DATUM
POČITNICE, DAN REFORMACIJE, DAN SPOMINA NA MRTVE
DOGODEK
TO 17. dec.
DATUM
Pouk in proslava z božičnim koncertom
DOGODEK
SR 25. 12. – 2. jan.
DATUM
BOŽIČ, DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI, NOVOLETNE POČITNICE
DOGODEK
PE 3. jan.
DATUM
Pouka prosto, nadomestili 14. 9.
DOGODEK
SR 15. jan.
DATUM
Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja in ocenjevalna konferenca
DOGODEK
TO 21. jan.
DATUM
OIV - športni dan za 1., 2. in 3. letnik, pouk za 4. l. in MT po prilagojenem urniku.
DOGODEK
3. – 29. feb.
DATUM
Zimski izpitni rok
DOGODEK
PO 10. feb.
DATUM
Pouk in proslava, zaključek Prešernovega natečaja
DOGODEK
PE 14. in 15. feb.
DATUM
Informativna dneva. 14. 2.: OIV za 1., 2. in 3. letnik, pouka prosto.
DOGODEK
PO 24. – 28. feb.
DATUM
ZIMSKE POČITNICE
DOGODEK
TO 3. mar.
DATUM
Predmaturitetni preizkus (SLO IP1) in pouk.
DOGODEK
PO 13. apr.
DATUM
VELIKONOČNI PONEDELJEK, pouka prosto
DOGODEK
PO 27. apr. – 1. maj
DATUM
PRVOMAJSKE POČITNICE
DOGODEK
PE 22. maj
DATUM
Zaključek 2. ocenj. obdobja in pouka za 4. letnik, ocenjevalna konferenca.
DOGODEK
PO 25. maj
DATUM
Razdelitev spričeval za 4. letnik. Pouk za nižje letnike in predaja ključa.
DOGODEK
SR 27. maj in ČE 28. maj (samo 4. letnik in MT)
DATUM
Izredni izpitni rok za en popravni ali dopolnilni izpit. Predmetni izpiti za izboljševanje ocene.
DOGODEK
SO 30. maj
DATUM
MATURA – nadaljevanje pisnih izpitov
DOGODEK
SO 13. jun.
DATUM
MATURA – začetek obdobja ustnih izpitov*. Pouk in OIV za 1., 2. in 3. letnik.
DOGODEK
TO 23. jun.
DATUM
Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za 1., 2. in 3. letnik. Ocenjevalna konferenca.
DOGODEK
SR 24.jun.
DATUM
Zaključek pouka, proslava in razdelitev spričeval.
DOGODEK
PE 26. jun. - 31. avg.
DATUM
POLETNE POČITNICE
DOGODEK
SR 1. – 6. jul.
DATUM
Spomladanski izpitni rok
DOGODEK
PO 13. jul.
DATUM
Seznanitev z uspehom pri maturi
DOGODEK
PO 17.- 21. avg
DATUM
Jesenski izpitni rok
DOGODEK
PO 24. avg.
DATUM
MATURA – začetek jesenskega izpitnega roka
DOGODEK
ČE 17. sept.
DATUM
Seznanitev z uspehom pri maturi
DOGODEK
PO 2. sept.
DATUM
Začetek pouka
DOGODEK
PO 2. in 3. sept.
DATUM
Roditeljski sestanki (popoldne)
DOGODEK
PO 9. – 13. sept.
DATUM
Maturantske ekskurzije (OIV) za 4. letnik
DOGODEK
ČE 12. sept.
DATUM
Obvezni del OIV
DOGODEK
SO 14. sept.
DATUM
Obvezni del OIV – športni dan; 3. a, b – ekskurzija. Nadomeščanje za 3. 1.
DOGODEK
PO 28. okt. – 1. nov.
DATUM
POČITNICE, DAN REFORMACIJE, DAN SPOMINA NA MRTVE
DOGODEK
TO 17. dec.
DATUM
Pouk in proslava z božičnim koncertom
DOGODEK
SR 25. 12. – 2. jan.
DATUM
BOŽIČ, DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI, NOVOLETNE POČITNICE
DOGODEK
PE 3. jan.
DATUM
Pouka prosto, nadomestili 14. 9.
DOGODEK
SR 15. jan.
DATUM
Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja in ocenjevalna konferenca
DOGODEK
TO 21. jan.
DATUM
OIV - športni dan za 1., 2. in 3. letnik, pouk za 4. l. in MT po prilagojenem urniku.
DOGODEK
3. – 29. feb.
DATUM
Zimski izpitni rok
DOGODEK
PO 10. feb.
DATUM
Pouk in proslava, zaključek Prešernovega natečaja
DOGODEK
PE 14. in 15. feb.
DATUM
Informativna dneva. 14. 2.: OIV za 1., 2. in 3. letnik, pouka prosto.
DOGODEK
PO 24. – 28. feb.
DATUM
ZIMSKE POČITNICE
DOGODEK
TO 3. mar.
DATUM
Predmaturitetni preizkus (SLO IP1) in pouk.
DOGODEK
PO 13. apr.
DATUM
VELIKONOČNI PONEDELJEK, pouka prosto
DOGODEK
PO 27. apr. – 1. maj
DATUM
PRVOMAJSKE POČITNICE
DOGODEK
PE 22. maj
DATUM
Zaključek 2. ocenj. obdobja in pouka za 4. letnik, ocenjevalna konferenca.
DOGODEK
PO 25. maj
DATUM
Razdelitev spričeval za 4. letnik. Pouk za nižje letnike in predaja ključa.
DOGODEK
SR 27. maj in ČE 28. maj (samo 4. letnik in MT)
DATUM
Izredni izpitni rok za en popravni ali dopolnilni izpit. Predmetni izpiti za izboljševanje ocene.
DOGODEK
SO 30. maj
DATUM
MATURA – nadaljevanje pisnih izpitov
DOGODEK
SO 13. jun.
DATUM
MATURA – začetek obdobja ustnih izpitov*. Pouk in OIV za 1., 2. in 3. letnik.
DOGODEK
TO 23. jun.
DATUM
Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za 1., 2. in 3. letnik. Ocenjevalna konferenca.
DOGODEK
SR 24.jun.
DATUM
Zaključek pouka, proslava in razdelitev spričeval.
DOGODEK
PE 26. jun. - 31. avg.
DATUM
POLETNE POČITNICE
DOGODEK
SR 1. – 6. jul.
DATUM
Spomladanski izpitni rok
DOGODEK
PO 13. jul.
DATUM
Seznanitev z uspehom pri maturi
DOGODEK
PO 17.- 21. avg
DATUM
Jesenski izpitni rok
DOGODEK
PO 24. avg.
DATUM
MATURA – začetek jesenskega izpitnega roka
DOGODEK
ČE 17. sept.
DATUM
Seznanitev z uspehom pri maturi
DOGODEK
Opombe:
  • Možne so kasnejše spremembe zaradi objektivnih razlogov ali navodil Ministrstva oz. RIC-a.
  • O posameznih obveznih programih OIV boste obveščeni v začetku šolskega leta oz. med šolskim letom (ekskurzije, gledališke predstave itd.).
  • 1. in 3. letnik – en dan pouka prosto za sistematične zdravstvene preglede (datumi naknadno).
  • *Organizacija pouka, mature in OIV v času mature naknadno.