Stori vse, za kar misliš ali sanjaš, da je v tvojih močeh. V drznosti se skrivajo genialnost, moč in čarobnost.

--- Johann Wolfgang von Goethe

Šolski koledar dogodkov za tekoče šolsko leto


PO 26. apr.
DATUM
POUKA PROSTO
DOGODEK
SR 28. – 30. apr
DATUM
PRVOMAJSKE POČITNICE
DOGODEK
TO 4. maj
DATUM
MATURA - SLO (IP 1), pouk za 1., 2. in 3. letnik na daljavo
DOGODEK
PE 21. maj
DATUM
Zaključek ocenjevalnega obdobja in pouka za 4. letnik ter razdelitev spričeval.
DOGODEK
PE 21. maj
DATUM
Slovo maturantov in predaja ključa.
DOGODEK
PO 24. - 26. maj
DATUM
Izpitni rok za izboljševanje ocene (samo 4. letnik in MT)
DOGODEK
PO 24. – 28. maj
DATUM
Priprava na maturo
DOGODEK
SO 29. maj
DATUM
MATURA – nadaljevanje pisnih izpitov
DOGODEK
PO 14. jun.
DATUM
MATURA – začetek obdobja ustnih izpitov*
DOGODEK
SR 23. jun.
DATUM
Zaključek ocenjevalnega obdobja za 1., 2. in 3. letnik. Ocenjevalna konferenca.
DOGODEK
ČET 24.jun.
DATUM
Zaključek pouka, proslava pred dnevom državnosti in razdelitev spričeval
DOGODEK
28. jun. - 31. avg.
DATUM
POLETNE POČITNICE
DOGODEK
SR 30. jun. – 3. jul.
DATUM
Spomladanski izpitni rok
DOGODEK
PO 12. jul.
DATUM
Seznanitev z uspehom pri maturi
DOGODEK
SR 18.- 24. avg
DATUM
Jesenski izpitni rok
DOGODEK
TO 24. avg.
DATUM
MATURA – začetek jesenskega izpitnega roka
DOGODEK
SR 1. sept.
DATUM
Začetek pouka 2021/22
DOGODEK
ČE 16. sept.
DATUM
Seznanitev z uspehom pri maturi
DOGODEK
PO 26. apr.
DATUM
POUKA PROSTO
DOGODEK
SR 28. – 30. apr
DATUM
PRVOMAJSKE POČITNICE
DOGODEK
TO 4. maj
DATUM
MATURA - SLO (IP 1), pouk za 1., 2. in 3. letnik na daljavo
DOGODEK
PE 21. maj
DATUM
Zaključek ocenjevalnega obdobja in pouka za 4. letnik ter razdelitev spričeval.
DOGODEK
PE 21. maj
DATUM
Slovo maturantov in predaja ključa.
DOGODEK
PO 24. - 26. maj
DATUM
Izpitni rok za izboljševanje ocene (samo 4. letnik in MT)
DOGODEK
PO 24. – 28. maj
DATUM
Priprava na maturo
DOGODEK
SO 29. maj
DATUM
MATURA – nadaljevanje pisnih izpitov
DOGODEK
PO 14. jun.
DATUM
MATURA – začetek obdobja ustnih izpitov*
DOGODEK
SR 23. jun.
DATUM
Zaključek ocenjevalnega obdobja za 1., 2. in 3. letnik. Ocenjevalna konferenca.
DOGODEK
ČET 24.jun.
DATUM
Zaključek pouka, proslava pred dnevom državnosti in razdelitev spričeval
DOGODEK
28. jun. - 31. avg.
DATUM
POLETNE POČITNICE
DOGODEK
SR 30. jun. – 3. jul.
DATUM
Spomladanski izpitni rok
DOGODEK
PO 12. jul.
DATUM
Seznanitev z uspehom pri maturi
DOGODEK
SR 18.- 24. avg
DATUM
Jesenski izpitni rok
DOGODEK
TO 24. avg.
DATUM
MATURA – začetek jesenskega izpitnega roka
DOGODEK
SR 1. sept.
DATUM
Začetek pouka 2021/22
DOGODEK
ČE 16. sept.
DATUM
Seznanitev z uspehom pri maturi
DOGODEK

Opombe:

  • Možne so kasnejše spremembe zaradi objektivnih razlogov ali navodil Ministrstva oz. RIC-a.
  • O posameznih obveznih programih OIV boste obveščeni v začetku šolskega leta oz. med šolskim letom (ekskurzije, gledališke predstave itd.).
  • 1. in 3. letnik – en dan pouka prosto za sistematične zdravstvene preglede (datumi naknadno).
  • *Organizacija pouka, mature in OIV v času mature naknadno.