Stori vse, za kar misliš ali sanjaš, da je v tvojih močeh. V drznosti se skrivajo genialnost, moč in čarobnost.

--- Johann Wolfgang von Goethe

Šolski koledar dogodkov za tekoče šolsko leto


SR 1. sept.
DATUM
Začetek pouka 2021/22
DOGODEK
PO 6. — 10. sept.
DATUM
Maturantske ekskurzije
DOGODEK
SO 11. sept.
DATUM
OIV — športni dan za 1., 2. in 3. letnik — nadom. za 1. oktober
DOGODEK
PE 1. okt.
DATUM
Pouka prosto
DOGODEK
PO 25. — 29. okt.
DATUM
JESENSKE POČITNICE
DOGODEK
PE 24. dec.
DATUM
Pouk in novoletni koncert s proslavo
DOGODEK
PO 27. — 31. dec.
DATUM
NOVOLETNE POČITNICE
DOGODEK
PE 14. jan.
DATUM
Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja in ocenjevalna konferenca
DOGODEK
PE 21. jan.
DATUM
OIV — športni dan za 1., 2. in 3. letnik, pouk za 4. l. in MT po prilagojenem urniku
DOGODEK
TO 1. — 18. feb.
DATUM
Zimski izpitni rok
DOGODEK
PO 7. feb.
DATUM
Pouka prosto
DOGODEK
SRE 9. feb.
DATUM
Pouk in proslava, zaključek Prešernovega natečaja
DOGODEK
PE 11. — 12. feb.
DATUM
Informativna dneva. 12. 2.: OIV, ni pouka
DOGODEK
PO 28. feb. — 4. mar.
DATUM
ZIMSKE POČITNICE
DOGODEK
/Predmaturitetni preizkus in pouk
DOGODEK
ČE 28. – 29. apr
DATUM
PRVOMAJSKE POČITNICE
DOGODEK
SR 4. maj
DATUM
MATURA - SLO (IP 1), pouk/OIV za 1., 2. in 3. letnik
DOGODEK
PO 23. maj
DATUM
Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja in pouka za 4. letnik ter razdelitev spričeval. Slovo maturantov in predaja ključa.
DOGODEK
TO 24. — 27. maj
DATUM
Priprava na maturo
DOGODEK
SR 25. - 27. maj
DATUM
Izpitni rok za izboljševanje ocene (predm. izpiti za 4. letnik in MT)
DOGODEK
PO 30. maj
DATUM
MATURA – nadaljevanje pisnih izpitov*
DOGODEK
TO 14. jun.
DATUM
MATURA – začetek obdobja ustnih izpitov*
DOGODEK
ČE 23. jun.
DATUM
Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za 1., 2. in 3. letnik. Ocenjevalna konferenca.
DOGODEK
PE 24. jun.
DATUM
Zaključek pouka, proslava pred dnevom državnosti in razdelitev spričeval
DOGODEK
27. jun. — 31. avg.
DATUM
POLETNE POČITNICE
DOGODEK
TO 28. jun. – 1. jul.
DATUM
Spomladanski izpitni rok
DOGODEK
TO 12. jul.
DATUM
Seznanitev z uspehom pri maturi
DOGODEK
TO 16. avg.
DATUM
Začetek jesenskega izpitnega roka
DOGODEK
SR 24. avg.
DATUM
MATURA – začetek jesenskega izpitnega roka
DOGODEK
ČE 1. sept.
DATUM
Začetek pouka v š. l. 2022/23
DOGODEK
PE 16. sept.
DATUM
Seznanitev z uspehom pri maturi
DOGODEK
//
//
SR 1. sept.
DATUM
Začetek pouka 2021/22
DOGODEK
PO 6. — 10. sept.
DATUM
Maturantske ekskurzije
DOGODEK
SO 11. sept.
DATUM
OIV — športni dan za 1., 2. in 3. letnik — nadom. za 1. oktober
DOGODEK
PE 1. okt.
DATUM
Pouka prosto
DOGODEK
PO 25. — 29. okt.
DATUM
JESENSKE POČITNICE
DOGODEK
PE 24. dec.
DATUM
Pouk in novoletni koncert s proslavo
DOGODEK
PO 27. — 31. dec.
DATUM
NOVOLETNE POČITNICE
DOGODEK
PE 14. jan.
DATUM
Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja in ocenjevalna konferenca
DOGODEK
PE 21. jan.
DATUM
OIV — športni dan za 1., 2. in 3. letnik, pouk za 4. l. in MT po prilagojenem urniku
DOGODEK
TO 1. — 18. feb.
DATUM
Zimski izpitni rok
DOGODEK
PO 7. feb.
DATUM
Pouka prosto
DOGODEK
SRE 9. feb.
DATUM
Pouk in proslava, zaključek Prešernovega natečaja
DOGODEK
PE 11. — 12. feb.
DATUM
Informativna dneva. 12. 2.: OIV, ni pouka
DOGODEK
PO 28. feb. — 4. mar.
DATUM
ZIMSKE POČITNICE
DOGODEK
/Predmaturitetni preizkus in pouk
DOGODEK
ČE 28. – 29. apr
DATUM
PRVOMAJSKE POČITNICE
DOGODEK
SR 4. maj
DATUM
MATURA - SLO (IP 1), pouk/OIV za 1., 2. in 3. letnik
DOGODEK
PO 23. maj
DATUM
Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja in pouka za 4. letnik ter razdelitev spričeval. Slovo maturantov in predaja ključa.
DOGODEK
TO 24. — 27. maj
DATUM
Priprava na maturo
DOGODEK
SR 25. - 27. maj
DATUM
Izpitni rok za izboljševanje ocene (predm. izpiti za 4. letnik in MT)
DOGODEK
PO 30. maj
DATUM
MATURA – nadaljevanje pisnih izpitov*
DOGODEK
TO 14. jun.
DATUM
MATURA – začetek obdobja ustnih izpitov*
DOGODEK
ČE 23. jun.
DATUM
Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za 1., 2. in 3. letnik. Ocenjevalna konferenca.
DOGODEK
PE 24. jun.
DATUM
Zaključek pouka, proslava pred dnevom državnosti in razdelitev spričeval
DOGODEK
27. jun. — 31. avg.
DATUM
POLETNE POČITNICE
DOGODEK
TO 28. jun. – 1. jul.
DATUM
Spomladanski izpitni rok
DOGODEK
TO 12. jul.
DATUM
Seznanitev z uspehom pri maturi
DOGODEK
TO 16. avg.
DATUM
Začetek jesenskega izpitnega roka
DOGODEK
SR 24. avg.
DATUM
MATURA – začetek jesenskega izpitnega roka
DOGODEK
ČE 1. sept.
DATUM
Začetek pouka v š. l. 2022/23
DOGODEK
PE 16. sept.
DATUM
Seznanitev z uspehom pri maturi
DOGODEK
//
//

Opombe:

  1. Pouka prosti dnevi so predpisanimi z zakonom, ki ureja praznike in dela proste dneve (zato tu niso vpisani).
  2. Možne so kasnejše spremembe zaradi objektivnih razlogov ali navodil MIZŠ, NIJZ ali RIC-a.
  3. O posameznih obveznih programih OIV boste obveščeni v začetku šolskega leta oz. med šolskim letom (ekskurzije, gledališke predstave itd.).
  4. 1. in 3. letnik — en dan pouka prosto za sistematične zdravstvene preglede (datumi naknadno).
  5. *Organizacija pouka, mature in OIV v času mature naknadno.