Šola je zgradba s štirimi stenami – in prihodnostjo vmes.

--- Lon Watters

Spremljajte aktualna obvestila in vse pomembne informacije v zvezi z vpisom na Pr(a)vo gimnazijo Maribor


Na Prvi gimnaziji Maribor si prizadevamo dosegati široko znanje, spodbujati ustvarjalnost in kritičnost ter razvijati odnose, ki temeljijo na humanosti, medsebojnem spoštovanju in odgovornosti.


Informativnih dnevov je konec. Za več informacij o nadalnjih postopkih sledite rokovniku aktivnosti za vpis.

Sporočamo vam, da nam je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v svojih usmeritvah glede organizacije dela v primeru začasne prekinitve izvajanja vzgojno izobraževalne dejavnosti v VIZ, sporočilo med drugim tudi, da bo prestavljen rok za prijavo za vpis v srednjo šolo. O natančnih datumih nas bodo obvestili naknadno.


Svetovalna služba

Druge vsebine
Pomembne in uporabne priloge
Prijavnica za vpis v srednjo šolo
Inforamcije o vpisu v 1. letnik v času izrednih razmer
Športnikom prijazno izobraževanje
PRVA.PRAVA
Informativni dan 2020
Rokovnik vpisa v 1. letnik Prve gimnazije Maribor
Prijavnica za vpis v srednjo šolo
Inforamcije o vpisu v 1. letnik v času izrednih razmer
Športnikom prijazno izobraževanje
PRVA.PRAVA
Informativni dan 2020
Rokovnik vpisa v 1. letnik Prve gimnazije Maribor

Prva gimnazija Maribor, Trg generala Maistra 1, 2000 Maribor
Davčna številka: 41623878, Matična številka: 5085535000

Sistemski piškotki / Nadzorna plošča

Telefon (tajništvo): +386 (0)2 22 85 300
FAX: +386 (0)2 22 85 311


Programska oprema Tronlab, © 2018 - 2020 PRVA GIMNAZIJA MARIBOR / Stil spletne strani Tronlab, vodja projekta BiroNET