Šola je zgradba s štirimi stenami – in prihodnostjo vmes.

--- Lon Watters

Spremljajte aktualna obvestila in vse pomembne informacije v zvezi z vpisom na Pr(a)vo gimnazijo Maribor


Na Prvi gimnaziji Maribor si prizadevamo dosegati široko znanje, spodbujati ustvarjalnost in kritičnost ter razvijati odnose, ki temeljijo na humanosti, medsebojnem spoštovanju in odgovornosti.

Druge vsebine
Pomembne in uporabne priloge
Rokovnik vpisa 2021/2022
PRVA.PRAVA
Športnikom prijazno izobraževanje
Rokovnik vpisa 2021/2022
PRVA.PRAVA
Športnikom prijazno izobraževanje