Šola je zgradba s štirimi stenami – in prihodnostjo vmes.

--- Lon Watters

Spremljajte aktualna obvestila in vse pomembne informacije v zvezi z vpisom na Pr(a)vo gimnazijo Maribor


Na Prvi gimnaziji Maribor si prizadevamo dosegati široko znanje, spodbujati ustvarjalnost in kritičnost ter razvijati odnose, ki temeljijo na humanosti, medsebojnem spoštovanju in odgovornosti.

Na voljo je ogled stanja prijav za vpis v 1. letnik Prve gimnazije Maribor - oglejte si stanje prijav.

Do 3. 6. 2019 se lahko prijavijo za vpis samo še učenci, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini.

Za svetovanje v zvezi z vpisom sta vam na voljo šolski psihologinji Marta Mohorko Bezget in Lea Tepeh osebno ali po telefonu vsak delovni dan med 9.00 in 10.00.

Pomembne in uporabne priloge
Brošura Prve gimnazije Maribor - PRVA.PRAVA.
Rokovnik vpisa v 1. letnik Prve gimnazije Maribor 2019/2020
Tloris šole
Brošura Prve gimnazije Maribor - PRVA.PRAVA.
Rokovnik vpisa v 1. letnik Prve gimnazije Maribor 2019/2020
Tloris šole

Prva gimnazija Maribor, Trg generala Maistra 1, 2000 Maribor
Davčna številka: SI41623878, Matična številka: 5085535000

Sistemski piškotki / Nadzorna plošča

Telefon (tajništvo): +386 (0)2 22 85 300
FAX: +386 (0)2 22 85 311


Programska oprema Tronlab, © 2018 - 2019 PRVA GIMNAZIJA MARIBOR / Stil spletne strani Tronlab, vodja projekta BiroNET