Bolje naredi malo na pravi način, kot veliko stvar slabo.

--- Sokrat

Matura v tekočem šolskem letu


Informativni dokumenti

Informacije o vpogledih in ugovorih na SM 2022.
Spremeba koledarja SM 2022
Dovoljeni pripomočki SM 2022
SM predstavitev za starše
Izločene vsebine in vprašanja ustnega dela izpitov SM 2022
Prilagoditve SM 2022
Matura 2022 (posodobljeno 18. 10. 2021)
Rokovnik splošne mature 2022 (posodobljeno 18. 10. 2021))
Navodila za kandidate (posodobljeno 18. 10. 2021)
Cenik
Informacije o vpogledih in ugovorih na SM 2022.
Spremeba koledarja SM 2022
Dovoljeni pripomočki SM 2022
SM predstavitev za starše
Izločene vsebine in vprašanja ustnega dela izpitov SM 2022
Prilagoditve SM 2022
Matura 2022 (posodobljeno 18. 10. 2021)
Rokovnik splošne mature 2022 (posodobljeno 18. 10. 2021))
Navodila za kandidate (posodobljeno 18. 10. 2021)
Cenik