Ko govoriš, morajo biti tvoje besede boljše od molka.

--- Arabski rek.

Osnovni podatki


Pred Vami so seznami vodstva šole, oddelkov šole in ostalih osnovnih kontaktov.

Vodstvo šole
Herman PUŠNIK, prof.
RAVNATELJ
Prikaži podatek
EL. POŠTA
MAT
PREDMET
PON, 8.00—9.00
GOVORILNA URA
mag. Irena SMOLE
POM. RAVNATELJA
Prikaži podatek
EL. POŠTA
ANG
PREDMET
PON, 9:30-10:15
GOVORILNA URA
Tjaša KLANJŠČEK, prof.
POM. RAVNATELJA
Prikaži podatek
EL. POŠTA
ŠVZ
PREDMET
PON, 12.40—13.25
GOVORILNA URA
mag. Zdravka HAJDINJAK
MATURA
Prikaži podatek
EL. POŠTA
BIO, KEM
PREDMET
PON, 10.15—11.00
GOVORILNA URA
Herman PUŠNIK, prof.
RAVNATELJ
Prikaži podatek
EL. POŠTA
MAT
PREDMET
PON, 8.00—9.00
GOVORILNA URA
mag. Irena SMOLE
POM. RAVNATELJA
Prikaži podatek
EL. POŠTA
ANG
PREDMET
PON, 9:30-10:15
GOVORILNA URA
Tjaša KLANJŠČEK, prof.
POM. RAVNATELJA
Prikaži podatek
EL. POŠTA
ŠVZ
PREDMET
PON, 12.40—13.25
GOVORILNA URA
mag. Zdravka HAJDINJAK
MATURA
Prikaži podatek
EL. POŠTA
BIO, KEM
PREDMET
PON, 10.15—11.00
GOVORILNA URA
Kontakti oddelkov šole ali koordinatorjev

Zbornica
ZBORNICA
//+386 (0)2 228 53 05
TELEFON
mag. Zdravka Hajdinjak
ŠOLSKA MATURITETNA KOMISIJA
Vsak delovni dan, 10:15-11:00
URADNE URE
/+386 (0)2 228 53 13
TELEFON
Marta Mohorko Bezget, univ. dipl. psih.
ŠOLSKA PSIHOLOGINJA
SRE., 9:00-10:00
URADNE URE
/+386 (0)2 228 53 12
TELEFON
Jerneja Marušič, mag. psih.
ŠOLSKA PSIHOLOGINJA
PET., 11.35-12.20
Nenajavljeni pogovori vsak petek med 9.00 in 10.00 (ostale dni osebno ali po pošti).
URADNE URE
/+386 (0)2 228 53 12
TELEFON
dr. Bor Sojar Voglar
ŠOLSKI PSIHOLOG
Četrtek, 9:30-10:15
Nenajavljeni pogovori (osebno ali pošti).
URADNE URE
/+386 (0)2 228 53 05
TELEFON
dr. Ksenija Domiter Protner
ŠOLSKA PEDAGOGINJA
Torek, 10:15-10:45
Nenajavljeni pogovori (osebno ali pošti).
URADNE URE
/+386 (0)2 228 53 14
TELEFON
Irena Rogič, mag. javne uprave
TAJNIŠTVO
Vsak delovni dan, 10:00-13:00
URADNE URE
/+386 (0)2 228 53 00
TELEFON
Stojanka Jovanović, mag. managementa
RAČUNOVODSTVO
//+386 (0)2 228 53 03
TELEFON
Dušanka Smonkar, dipl. upr. org.
RAČUNOVODSTVO
//+386 (0)2 228 53 19
TELEFON
Metka Kostanjevec, prof. slov. in bibl.
VODJA KNJIŽNICE
Vsak delovni dan, 7:30-13:30
URADNE URE
/+386 (0)2 228 53 18
TELEFON
Aleša Marovt, prof. slov.
ŠOLSKA KNJIŽNICA
Vsak delovni dan, 7:30-13:30
URADNE URE
/+386 (0)2 228 53 18
TELEFON
Polona Meke Ožinger, prof.
VODJA ŠOLSKE PREHRANE
///
Slorest d.o.o.
OKREPČEVALNICA
Vsak delovni dan, 6:30-14:00
URADNE URE
/+386 (0)2 228 53 08
TELEFON
Korpy d. o. o.
FOTOKOPIRNICA
/ Prikaži podatek
EL. POŠTA
+386 (0)2 2524 881
TELEFON
Zbornica
ZBORNICA
//+386 (0)2 228 53 05
TELEFON
mag. Zdravka Hajdinjak
ŠOLSKA MATURITETNA KOMISIJA
Vsak delovni dan, 10:15-11:00
URADNE URE
/+386 (0)2 228 53 13
TELEFON
Marta Mohorko Bezget, univ. dipl. psih.
ŠOLSKA PSIHOLOGINJA
SRE., 9:00-10:00
URADNE URE
/+386 (0)2 228 53 12
TELEFON
Jerneja Marušič, mag. psih.
ŠOLSKA PSIHOLOGINJA
PET., 11.35-12.20
Nenajavljeni pogovori vsak petek med 9.00 in 10.00 (ostale dni osebno ali po pošti).
URADNE URE
/+386 (0)2 228 53 12
TELEFON
dr. Bor Sojar Voglar
ŠOLSKI PSIHOLOG
Četrtek, 9:30-10:15
Nenajavljeni pogovori (osebno ali pošti).
URADNE URE
/+386 (0)2 228 53 05
TELEFON
dr. Ksenija Domiter Protner
ŠOLSKA PEDAGOGINJA
Torek, 10:15-10:45
Nenajavljeni pogovori (osebno ali pošti).
URADNE URE
/+386 (0)2 228 53 14
TELEFON
Irena Rogič, mag. javne uprave
TAJNIŠTVO
Vsak delovni dan, 10:00-13:00
URADNE URE
/+386 (0)2 228 53 00
TELEFON
Stojanka Jovanović, mag. managementa
RAČUNOVODSTVO
//+386 (0)2 228 53 03
TELEFON
Dušanka Smonkar, dipl. upr. org.
RAČUNOVODSTVO
//+386 (0)2 228 53 19
TELEFON
Metka Kostanjevec, prof. slov. in bibl.
VODJA KNJIŽNICE
Vsak delovni dan, 7:30-13:30
URADNE URE
/+386 (0)2 228 53 18
TELEFON
Aleša Marovt, prof. slov.
ŠOLSKA KNJIŽNICA
Vsak delovni dan, 7:30-13:30
URADNE URE
/+386 (0)2 228 53 18
TELEFON
Polona Meke Ožinger, prof.
VODJA ŠOLSKE PREHRANE
///
Slorest d.o.o.
OKREPČEVALNICA
Vsak delovni dan, 6:30-14:00
URADNE URE
/+386 (0)2 228 53 08
TELEFON
Korpy d. o. o.
FOTOKOPIRNICA
/ Prikaži podatek
EL. POŠTA
+386 (0)2 2524 881
TELEFON