Z neuspehom nam je dana priložnost, da spoznamo samega sebe.

--- John Killinger

Dokumenti


Šolski sklad
Pristopna izjava 2019
Šolski sklad brošura
Pristopna izjava 2019
Šolski sklad brošura
Pravilniki
Informacija o obdelavi osebnih podatkov
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov
Spremembe šolskih pravil ocenjevanja znanja v času epidemije koronavirusa (posodoblje...
Šolska pravila ocenjevanja znanja Prve gimnazije Maribor
Šolska pravila Prve gimnazije Maribor
Splošna uredba o varovanju osebnih podatkov (GDPR)
Informacija o obdelavi osebnih podatkov
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov
Spremembe šolskih pravil ocenjevanja znanja v času epidemije koronavirusa (posodoblje...
Šolska pravila ocenjevanja znanja Prve gimnazije Maribor
Šolska pravila Prve gimnazije Maribor
Splošna uredba o varovanju osebnih podatkov (GDPR)