Z neuspehom nam je dana priložnost, da spoznamo samega sebe.

--- John Killinger

Dokumenti


Šolski sklad
Šolski sklad - brošura 2022
Šolski sklad - elektronska prijavnica
Šolski sklad - brošura 2022
Šolski sklad - elektronska prijavnica
Pravilniki
Hišni red v času epidemije COVID - 19 (posodobljeno 30. 8.2021)
Šolska pravila ocenjevanja znanja (posodobljeno 5. 10. 2022)
Šolska pravila Prve gimnazije Maribor (posodobljeno 29. 11. 2022)
Splošna uredba o varovanju osebnih podatkov (GDPR)
Hišni red v času epidemije COVID - 19 (posodobljeno 30. 8.2021)
Šolska pravila ocenjevanja znanja (posodobljeno 5. 10. 2022)
Šolska pravila Prve gimnazije Maribor (posodobljeno 29. 11. 2022)
Splošna uredba o varovanju osebnih podatkov (GDPR)