Z neuspehom nam je dana priložnost, da spoznamo samega sebe.

--- John Killinger

Dokumenti


Šolski sklad
Pristopna izjava 2019
Šolski sklad brošura
Pristopna izjava 2019
Šolski sklad brošura
Pravilniki
Šolska pravila ocenjevanja znanja Prve gimnazije Maribor
Šolska pravila Prve gimnazije Maribor
Splošna uredba o varovanju osebnih podatkov (GDPR)
Šolska pravila ocenjevanja znanja Prve gimnazije Maribor
Šolska pravila Prve gimnazije Maribor
Splošna uredba o varovanju osebnih podatkov (GDPR)

Prva gimnazija Maribor, Trg generala Maistra 1, 2000 Maribor
Davčna številka: 41623878, Matična številka: 5085535000

Sistemski piškotki / Nadzorna plošča

Telefon (tajništvo): +386 (0)2 22 85 300
FAX: +386 (0)2 22 85 311


Programska oprema Tronlab, © 2018 - 2020 PRVA GIMNAZIJA MARIBOR / Stil spletne strani Tronlab, vodja projekta BiroNET