Z neuspehom nam je dana priložnost, da spoznamo samega sebe.

--- John Killinger

Dokumenti


Roditeljski sestanki
Skupni roditeljski sestanek, 1. in 2. 9. 2020
Skupni roditeljski sestanek, 1. in 2. 9. 2020
Šolski sklad
Šolski sklad brošura
Šolski sklad brošura
Pravilniki
Informacija o obdelavi osebnih podatkov
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov
Spremembe šolskih pravil ocenjevanja znanja v času epidemije koronavirusa (posodoblje...
Šolska pravila ocenjevanja znanja Prve gimnazije Maribor (posodobljeno 31.8.2020)
Šolska pravila Prve gimnazije Maribor (posodobljeno 22. 9. 2020)
Splošna uredba o varovanju osebnih podatkov (GDPR)
Informacija o obdelavi osebnih podatkov
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov
Spremembe šolskih pravil ocenjevanja znanja v času epidemije koronavirusa (posodoblje...
Šolska pravila ocenjevanja znanja Prve gimnazije Maribor (posodobljeno 31.8.2020)
Šolska pravila Prve gimnazije Maribor (posodobljeno 22. 9. 2020)
Splošna uredba o varovanju osebnih podatkov (GDPR)