Z neuspehom nam je dana priložnost, da spoznamo samega sebe.

--- John Killinger

Dokumenti


Roditeljski sestanki
Skupni roditeljski sestanek, 1. in 2. 9. 2020
Skupni roditeljski sestanek, 1. in 2. 9. 2020
Šolski sklad
Šolski sklad Prve gimanzije Maribor 2019 2020 (brošura)
Šolski sklad Prve gimanzije Maribor 2019 2020 (brošura)
Pravilniki
Hišni red PGM v času epidemije (posodobljeno 4. 3. 2021)
Šolska pravila ocenjevanja znanja – spremembe, 3. 12. 2020
Sklep o organizaciji pouka in ocenjevanju znanja dijakov v šolskem letu 2020/2021
Šolska pravila ocenjevanja znanja Prve gimnazije Maribor (posodobljeno 31.8.2020)
Šolska pravila Prve gimnazije Maribor (posodobljeno 22. 9. 2020)
Splošna uredba o varovanju osebnih podatkov (GDPR)
Hišni red PGM v času epidemije (posodobljeno 4. 3. 2021)
Šolska pravila ocenjevanja znanja – spremembe, 3. 12. 2020
Sklep o organizaciji pouka in ocenjevanju znanja dijakov v šolskem letu 2020/2021
Šolska pravila ocenjevanja znanja Prve gimnazije Maribor (posodobljeno 31.8.2020)
Šolska pravila Prve gimnazije Maribor (posodobljeno 22. 9. 2020)
Splošna uredba o varovanju osebnih podatkov (GDPR)