Z neuspehom nam je dana priložnost, da spoznamo samega sebe.

--- John Killinger

Dokumenti


Šolski sklad
Šolski sklad - elektronska prijavnica
Šolski sklad Prve gimanzije Maribor 2020 2021 (brošura)
Šolski sklad - elektronska prijavnica
Šolski sklad Prve gimanzije Maribor 2020 2021 (brošura)
Pravilniki
Hišni red v času epidemije COVID - 19 (posodobljeno 30. 8.2021)
Šolska pravila ocenjevanja znanja Prve gimnazije Maribor (posodobljeno 28.9.2021)
Šolska pravila Prve gimnazije Maribor (posodobljeno 11. 10. 2021)
Splošna uredba o varovanju osebnih podatkov (GDPR)
Hišni red v času epidemije COVID - 19 (posodobljeno 30. 8.2021)
Šolska pravila ocenjevanja znanja Prve gimnazije Maribor (posodobljeno 28.9.2021)
Šolska pravila Prve gimnazije Maribor (posodobljeno 11. 10. 2021)
Splošna uredba o varovanju osebnih podatkov (GDPR)