Z neuspehom nam je dana priložnost, da spoznamo samega sebe.

--- John Killinger

Dokumenti


Šolski sklad
Šolski sklad Prve gimanzije Maribor 2019 2020 (brošura)
Šolski sklad Prve gimanzije Maribor 2019 2020 (brošura)
Pravilniki
Hišni red PGM v času epidemije (posodobljeno 4. 3. 2021)
Šolska pravila ocenjevanja znanja – spremembe, 3. 12. 2020
Sklep o organizaciji pouka in ocenjevanju znanja dijakov v šolskem letu 2020/2021
Šolska pravila ocenjevanja znanja Prve gimnazije Maribor (posodobljeno 31.8.2020)
Šolska pravila Prve gimnazije Maribor (posodobljeno 22. 9. 2020)
Splošna uredba o varovanju osebnih podatkov (GDPR)
Hišni red PGM v času epidemije (posodobljeno 4. 3. 2021)
Šolska pravila ocenjevanja znanja – spremembe, 3. 12. 2020
Sklep o organizaciji pouka in ocenjevanju znanja dijakov v šolskem letu 2020/2021
Šolska pravila ocenjevanja znanja Prve gimnazije Maribor (posodobljeno 31.8.2020)
Šolska pravila Prve gimnazije Maribor (posodobljeno 22. 9. 2020)
Splošna uredba o varovanju osebnih podatkov (GDPR)