Projektno sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks.

--- Partnerstvo za izmenjavo med šolami.

nazaj na seznam vseh aktualnih projektov

Erasmus+ Ključni ukrep 2 (KA2) 2016-2019 – partnerstva med šolami


Projektno sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks. Ključni ukrep 2 omogoča sofinanciranje projektov, katerih namen je dvig kakovosti poučevanja, usposabljanja, učenja in mladinskega dela, modernizacija institucij in inovacija družbe.

Zunanje povezave

Koordinatorji

  • Oskar-Maria-Graf-Gymnasium, Neufahrn-bei-Freising (šola koordinatorica, Christa Dadic)
  • Instituut Spijker, Hoogstraten
  • Katedralskolan i Skara, Skara
  • Prva gimnazija Maribor, (koordinatorica mag. I. Smole)

Cilji:

  • spodbujanje razvoja dijakov, ki znajo in zmorejo več (t.i. high achievers)
  • primerjava izkušenj in izboljšanje dela z nadarjenimi
  • izmenjava dobrih praks med šolami
  • sodelovanje z drugimi institucijami na tem področju
  • izboljšanje digitalne, jezikovne, socialne in medkulturne kompetence sodelujočih dijakov/-inj in učiteljev
  • omogočiti evropske mobilnosti 15 dijakom/-injam iz vsake šole
Logotip za Erasmus+ Ključni ukrep 2 (KA2) – partnerstva med šolami

Priloge

Končno poročilo (povzetek)
Erasmus+ Ključni ukrep 2 (KA2), 2016-2017
Erasmus+ Ključni ukrep 2 (KA2), 2017-2018
Povzetek strokovnih izpopolnjevanj na temo nadarjeni
Končno poročilo (povzetek)
Erasmus+ Ključni ukrep 2 (KA2), 2016-2017
Erasmus+ Ključni ukrep 2 (KA2), 2017-2018