Tudi potovanje, dolgo tisoče kilometrov, se začne z enim korakom.

--- Lao Tze

nazaj na seznam vseh aktualnih projektov

Erasmus+ Ključni ukrep 1 (KA1) – učna mobilnost posameznikov


Projekti učne mobilnosti omogočajo udeležencem, zaposlenim v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, izkušnjo v tujini, ki prinaša dolgoročne pozitivne učinke za njihov osebni in strokovni razvoj.

Spodbujajo mobilnosti posameznikov, ki lahko v tujini poučujejo, se izobražujejo in usposabljajo, lahko se udeležijo študijskega obiska. Glavni cilj projektov mobilnosti je omogočiti udeležencem pridobitev znanja, spretnosti in izkušenj, ki prinašajo dodano vrednost njihovem izobraževanju ali delu doma.

Uspešnost šole

Naša šola se je že velikokrat uspešno prijavila na tovrstne razpise, zato je bilo veliko naših zaposlenih na strukturiranih tečajih v tujini v sklopu Erasmus+ (2014-2020) in tudi pred letom 2014 v okviru projektov Comenius, ki jih polno financira EU.

  • Erasmus+ KA1 2018-2020: sedem strukturiranih tečajev (s področja tujih jezikov, informatike, gledališke vzgoje in posebnih potreb) in eno opazovanje na delovnem mestu.
  • Erasmus+ KA1 2016-2018: trije strukturirani tečaji (s področja poučevanja angleščine in informatike).
  • Erasmus+ KA1 2015-2017: osem strukturiranih tečajev (s področja projektnega vodenja, poučevanja tujih jezikov in informatike).
  • Erasmus+ KA1 2014-2016: štirje strukturirani tečaji (s področja poučevanja angleščine in informatike).
Logotip za Erasmus+ Ključni ukrep 2 (KA2) – partnerstva med šolami