Tisti, ki je goro prestavil, je začel z drobnim kamenjem.

--- Kitajski pregovor.

Tekmovanja in natečaji


S tekmovanji želimo prispevati k spodbudnemu učnemu okolju glede na individualne razlike med učenci/dijaki. Z organizacijo tekmovanj zasledujemo naslednje cilje:

  • spodbujati zanimanje in širjenje znanja iz predmetov, kjer se tekmovanje organizira,
  • odkrivati in spodbujati nadarjene učence/dijake,
  • omogočiti učencem/dijakom primerjanje lastnega znanja in rezultatov z drugimi udeleženci tekmovanja.

Seznam tekmovanj po predmetih

Z klikom na izbran predmet se vam odpre seznam vseh tekmovanj ali neuvrščenih prilog. Rezultati, obvestila in druge priloge so dodane vsakemu tekmovanju posebej - kliknite na škatlico tekmovanja za prikaz vseh dodanih prilog.