Debatni klub in MUN konference

--- »Debatiram.«

nazaj na seznam vseh dejavnosti

Debatni klub in MUN konference


Dijaki v debatne klubu razvijajo sposobnosti kritičnega mišljenja in iščejo rešitve za različne probleme sodobne družbe. V timskem delu se kalijo v javnem nastopanju. Poleg rednih klubskih srečanj, namenjenih pridobivanju znanja v argumentiranju in oblikovanju debatnih ekip, se udeležujejo debatnih turnirjev doma in po svetu.

Organiziramo tudi brezplačne interaktivne delavnice in gostimo predavatelje iz vrst najboljših debaterjev. Debatni klub je bil ustanovljen z namenom, da bi med mladimi širili pomen kritičnega mišljenja, sposobnost oblikovanja jasnega in prepričljivega govora ter učili mlade odgovarjati na sodobne družbene izzive.

MUN konference

MUN konference delujejo po vzoru Organizacije združenih narodov. To je simulacija razprav in pogajanj v organih Združenih narodov. Konference so namenjene razpravi učencev o aktualni družbeni problematiki, s katero se srečujejo doma in po svetu. Dijaki premišljujejo o političnih, ekonomskih in drugih globalnih izzivih, ki pestijo svet. Na ta način mladi postajajo aktivni državljani, usmerjeni v splošno družbeno korist in ne zgolj v uresničevanje osebnih interesov. Mednarodnih MUN konferenc se udeležujemo doma in po svetu.