Učbeniški sklad

--- Izposoja kompletov učbenikov.

Učbeniški sklad


Prva gimnazija Maribor omogoča vsem dijakom, da si iz Učbeniškega sklada PGM izposodijo komplete učbenikov (vse, razen učbenikov in delovnih zvezkov za tuje jezike, samostojnega delovnega zvezka za slovenščino, atlasa). Pogoj za izposojo je plačilo izposojevalnine, ki znaša največ eno tretjino nabavne cene učbenikov.

Vsi dijaki, ki pravočasno oddajo naročilnice, prejmejo položnice (dijaki bodočega 2.–4. letnika skupaj s spričevalom zadnji dan pouka, dijaki bodočega 1. letnika pa julija po pošti na dom). Ob predložitvi potrdila o plačilu razdelimo dijakom učbenike prvi teden pouka v mesecu septembru.

Ob izteku šolskega leta je treba učbenike vrniti šoli. Če je kateri od učbenikov poškodovan ali pa ga dijak ne vrne oz. bi ga želel odkupiti, mora zanj poravnati stroške nakupa novega (tj. preostali dve tretjini nabavne cene učbenika).

Priloge
PRAVILNIK o upravljanju učbeniških skladov
SEZNAM UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020
PRAVILNIK o upravljanju učbeniških skladov
SEZNAM UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

Prva gimnazija Maribor, Trg generala Maistra 1, 2000 Maribor
Davčna številka: 41623878, Matična številka: 5085535000

Sistemski piškotki / Nadzorna plošča

Telefon (tajništvo): +386 (0)2 22 85 300
FAX: +386 (0)2 22 85 311


Programska oprema Tronlab, © 2018 - 2020 PRVA GIMNAZIJA MARIBOR / Stil spletne strani Tronlab, vodja projekta BiroNET