Učbeniški sklad

--- Izposoja kompletov učbenikov.

Učbeniški sklad


Prva gimnazija Maribor omogoča vsem dijakom, da si iz Učbeniškega sklada PGM izposodijo komplete učbenikov (vse, razen učbenikov in delovnih zvezkov za tuje jezike, samostojnega delovnega zvezka za slovenščino, atlasa). Pogoj za izposojo je plačilo izposojevalnine, ki znaša največ eno tretjino nabavne cene učbenikov.

Vsi dijaki, ki pravočasno oddajo naročilnice, prejmejo položnice (dijaki bodočega 2.–4. letnika skupaj s spričevalom zadnji dan pouka, dijaki bodočega 1. letnika pa julija po pošti na dom). Ob predložitvi potrdila o plačilu razdelimo dijakom učbenike prvi teden pouka v mesecu septembru.

Ob izteku šolskega leta je treba učbenike vrniti šoli. Če je kateri od učbenikov poškodovan ali pa ga dijak ne vrne oz. bi ga želel odkupiti, mora zanj poravnati stroške nakupa novega (tj. preostali dve tretjini nabavne cene učbenika).

Priloge

SEZNAM OBVEZNIH UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV za šolsko leto 2022-2023
P R A V I L N I K o upravljanju učbeniških skladov
SEZNAM OBVEZNIH UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV za šolsko leto 2022-2023
P R A V I L N I K o upravljanju učbeniških skladov