Prizadevanje za širjenje in poglabljanje bralne kulture.

--- Alternativa preživljanja (prostega) časa.

Bralna značka Prve gimnazije Maribor 2022/2023

... prizadevanje za širjenje in poglabljanje bralne kulture.


Doslej smo bralnoznačkarsko družino PGM tvorili le dijaki in zaposleni, letos pa medse vabimo tudi vse starše, skrbnike in ostale družinske člane.

Vsi ljudje, posebej mladi, smo nenehno vpeti v različne oblike socialnih in družbenih sprememb, povezanih s področjem temeljnih vrednot. Te se običajno dotikajo stalnega raziskovanja in iskanja ravnovesja med lastno samopodobo in identiteto kot tudi identiteto družbe.


PRILOŽNOST ZA RAZMISLEK O VREDNOTAH IN MEDGENERACIJSKI POGOVOR


Vrednote so tiste človeške značilnosti, v katere posameznik verjame. Običajno so vrednote nekaj dobrega, nekaj, kar cenimo in kar usmerja naše delovanje. Obdobje najstništva je posebej pomembno v življenju posameznika, saj je to čas, ko mladi prepoznavajo in oblikujejo svoj jaz, s tem pa tudi svoje vrednote. Te so v največji meri pogojene s socialnim in kulturnim okoljem posameznika, na razvoj vrednot pri posamezniku pa pomembno vpliva tudi samopodoba. Vrednote osmišljajo naše bivanje, z njimi se umeščamo v širše družbeno okolje.

Seveda se dojemanje in hierarhična lestvica vrednot lahko skozi čas tudi spreminjata. Vendarle pa tiste, v katere resnično najbolj verjamemo, ostajajo z nami vse življenje.

Eden od pomembnih dejavnikov oblikovanja vrednot so nedvomno tudi literarni »junaki«. Prav v knjigah se namreč velikokrat zrcali svet občečloveških vrednot. Vsi se v življenju sprašujemo, kaj je prav in kaj narobe, kako se (pravilno) odločiti in se nato še odgovorno spopasti s posledicami svojih odločitev, čemu v življenju dati prednost …

Branje in pogovor o knjigah sta nedvomno še ena priložnost za druženje in družinski pogovor ter razmislek o lastnih vrednotah. Branje in pogovor sta tudi odlična vaja v empatiji, razmišljanju, pozornosti, solidarnosti, poslušanju in argumentirani izmenjavi mnenj. Na ta način lahko odpiramo teme, o katerih se je sicer težko pogovarjati.

Logotip bralne značke

Splošno in navodila

Vljudno vabljeni VSI – dijaki, zaposleni, starši …, da se v prihodnjih mesecih potopite v svet zgodb in poezije, ki nas nagovarjajo in silijo k razmisleku o lastnem svetu in o družbi, v kateri živimo.

Tudi letos je treba prebrati pet leposlovnih knjig po lastnem izboru.

Edini pogoj je, da so knjige v slovenščini, naslove in avtorje izberete glede na lastne želje in interese, je pa zaželeno, da je vsaj ena izmed prebranih knjig iz zbirke Sinji galeb.

Po branju natančno izpolnite obrazec, ki ga najdete na tem letaku, in ga najpozneje do vključno 31. marca 2023 oddajte v šolski knjižnici Prve gimnazije Maribor ali pošljite po e-pošti na naslov metka.kostanjevec@prva-gimnazija.org.

Na zaključni prireditvi, ki bo predvidoma potekala ob praznovanju svetovnega dneva knjige 2023 (23. april), bodo vsi sodelujoči prejeli priznanja in zaslužene nagrade.

 

Veselim se vašega sodelovanja!

Metka Kostanjevec, koordinatorica Bralne značke PGM

Priloge

BZ PGM - letak
PODELITEV BRALNE ZNAČKE 2022
LOGOTIP BRALNE ZNAČKE
Podelitev BRALNE ZNAČKE 2021
Podelitev BRALNE ZNAČKE 2020
BZ PGM - letak
PODELITEV BRALNE ZNAČKE 2022
LOGOTIP BRALNE ZNAČKE
Podelitev BRALNE ZNAČKE 2021
Podelitev BRALNE ZNAČKE 2020