Da bi katerokoli pomembno knjigo dobro razumeli, bi jo morali celo prepisati.

--- Guy de Maupassant

Deset pravic bralcev


1. Da ne beremo.

2. Da preskakujemo strani.

3. Da knjige ne preberemo do konca.

4. Da knjigo ponovno preberemo.

5. Da beremo kar koli.

6. Da »bovariziramo«.

7. Da beremo kjer koli.

8. Da listamo po knjigah.

9. Da beremo na glas.

10.Da o prebranem molčimo.

(Pennac, Daniel. 1996. Čudežno potovanje: knjiga o branju. Ljubljana: J. Pergar.)