Bodi ti sprememba, ki si jo želiš videti v svetu.

--- Gandhi

Vpis v maturitetni tečaj


Namenjen je vsem, ki bi želeli študirati v univerzitetnih študijskih programih, a nimajo opravljene splošne mature. Uspešno opravljen maturitetni tečaj omogoča pristop k maturi vsem, ki nimajo končanih štirih letnikov splošne ali strokovne gimnazije.

Več informacij o maturitetnem tečaju.


Kandidate za vpis v MATURITETNI TEČAJ obveščamo, da bomo sprejemali prijave za vpis med 24. 8. in 4. 9. 2020.

Rokovnik vpisa v maturitetni tečaj
od 24. 8. do 4. 9. 2020
DATUM
Prijavljanje za vpis v maturitetni tečaj
DOGODEK/AKTIVNOST
do 9. 9. 2020
DATUM
Objava stanja prijav na maturitetni tečaj (spletna stran MIZŠ)
DOGODEK/AKTIVNOST
do 23. 9. 2020
DATUM
Obveščanje kandidatov o morebitnih omejitvah za vpis v maturitetni tečaj
DOGODEK/AKTIVNOST
24. 9.in 25. 9. 2020
DATUM
Vpis v maturitetni tečaj
DOGODEK/AKTIVNOST
od 24. 8. do 4. 9. 2020
DATUM
Prijavljanje za vpis v maturitetni tečaj
DOGODEK/AKTIVNOST
do 9. 9. 2020
DATUM
Objava stanja prijav na maturitetni tečaj (spletna stran MIZŠ)
DOGODEK/AKTIVNOST
do 23. 9. 2020
DATUM
Obveščanje kandidatov o morebitnih omejitvah za vpis v maturitetni tečaj
DOGODEK/AKTIVNOST
24. 9.in 25. 9. 2020
DATUM
Vpis v maturitetni tečaj
DOGODEK/AKTIVNOST
Pomembne in uporabne priloge
Rokovnik vpisa v maturitetni tečaj
Rokovnik vpisa v maturitetni tečaj