Slovenščina na dlani

--- Slovenščino poznam kot lastno dlan.

nazaj na seznam vseh aktualnih projektov

Slovenščina na dlani


Slovenščina na dlani je interaktivno učno e-okolje, namenjeno bogatitvi pouka slovenščine v osnovnih in srednjih šolah. Zasnovano je na orodjih za avtomatsko tvorjenje in pregledovanje vaj, ki so podprta s korpusom besedil, slovarskimi opisi frazemov in pregovorov ter bazo znanja.

25. 8. 2020 je strokovni aktiv slovenistov v letni delovni načrt 2020/2021 sprejel strateški dokument projekta Slovenščina na dlani.

Trajanje projekta

Projekt traja od 18. 7. 2017 do 30. 9. 2021. Spremljanje uspešnosti projekta traja do konca leta 2022.

Izvajalec projekta

Izvajalec projekta je Univerza v Mariboru, sodelujejo pa strokovnjakinje in strokovnjaki s Filozofske fakultete, Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ter Pedagoške fakultete.

Vloga Evropske unije

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Zunanje povezave