Tekmovanje za Cankarjevo priznanje


Tekmovanje za Cankarjevo priznanje

Avtor objave: Tjaša Markežič, Datum objave: 22. 2. 2021, Datum poteka: 22. 5. 2021

Zavod RS za šolstvo je v skladu z 8. in 9. členom Pravilnika o tekmovanju v znanju za slovenščino za Cankarjevo priznanje je razpisal v šolskem letu 2020/2021 tekmovanje z naslovom:

 

SLOVENIJA, VSE NAJBOLJŠE

 

Državna komisija za tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje je oblikovala naslov tekmovanja in izbrala besedila za šolsko leto 2020/2021, ki bodo podlaga za preverjanje bralne zmožnosti ter zmožnosti pisanja besedil, povezanih z izbranimi književnimi teksti ter priporočeno dodatno literaturo.

 

Zaradi pandemije COVID smo tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje skladno s 57. členom Pravilnika o tekmovanju iz slovenščine za Cankarjevo priznanje prilagodili, in sicer tako, da ga bomo izvedli na dveh ravneh, tj. šolski in državni ravni.  

 

Spremenjeni datumi tekmovanja iz slovenščine za Cankarjevo tekmovanje v šolskem letu 2020/2021 so:


Šolsko tekmovanje: torek, 13. 4. 2021

Državno tekmovanje: sobota, 22. 5. 2021


Prijavljenim tekmovalcem želimo veliko bralnega užitka.


Aktiv učiteljev slovenščine