Razpis za dodelitev finančne pomoči


Razpis finančne pomoči

Avtor objave: Ksenija Domiter Protner, Datum objave: 4. 1. 2021, Datum poteka: 20. 1. 2021

Razpis za dodelitev finančne pomoči dijakinjam in dijakom Prve gimnazije je podaljšan do 20. 1.


7. december 2020

RAZPIS ZA DODELITEV ENKRATNE FINANČNE POMOČI DIJAKOM IN DIJAKINJAM PRVE GIMNAZIJE


Rok za oddajo dokazil je 21. 12. 2020.

 

Dijaki in dijakinje Prve gimnazije Maribor lahko trikrat v šolskem letu (septembra, januarja, aprila) zaprosijo za enkratno denarno finančno pomoč, na podlagi sprejetega Pravilnika o dodeljevanju finančne pomoči dijakinjam in dijakom Prve gimnazije. 

 

Dijaku oz. dijakinji se lahko financirajo stvari in aktivnosti povezane s šolanjem dijakinje oz. dijaka (npr. šolska ekskurzija, športni vikend, mesečna vozovnica, šolska malica, nakup učbenikov in ostalih šolskih potrebščin).

Šola pri dodelitvi sredstev socialno ogroženim dijakom in dijakinjam upošteva naslednje kriterije:

 

• prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu,

• višina dohodkov na družinskega člana,

• višina otroških dodatkov,

• brezposelnost staršev,

• dolgotrajna bolezen v družini,

• dolgotrajnejši socialni problemi in druge specifike v družini

• dijaki vozači


Dijakinje in dijaki se na razpis prijavijo s prijavnico, ki je na spletni strani šole, in potrebnimi dokazili v roku 15 dni od objave razpisa oziroma do 20. 1. 2021. 


Priloge
Vloga za dodelitev finančne pomoči
Vloga za dodelitev finančne pomoči