Pouk v šoli za 4. letnik in maturitetni tečaj od 22. februarja


Pouk

Avtor objave: Herman Pušnik, Datum objave: 19. 2. 2021, Datum poteka: 19. 4. 2021

Spoštovane maturantke,


   spoštovani maturanti.


 

Po štirih mesecih se bomo ponovno srečali v šolskih prostorih. 


Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport napoveduje ponovno odprtje šol za dijake zaključnih letnikov vzhodnega dela Slovenije po zimskih počitnicah, 22. 2. 2021. Pouk bo potekal po veljavnem urniku, v učilnicah po priloženem seznamu. Pouk športne vzgoje bo izveden po oddelkih – o tem vas bodo obvestili profesorji športne vzgoje. Prilagam tudi spremenjen hišni red za izvajanje pouka v času epidemije.


Nacionalni inštitut za javno zdravje je objavil preventivne ukrepe za preprečitev širjenja epidemije. Prosim, da priporočila pozorno preberete na povezavi https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2, saj bomo z odgovornim obnašanjem povečali možnost, da ostanemo pri pouku v šolskih prostorih vse do zaključka in v času mature.


V tem času izrednih razmer zaradi epidemije ste skupaj s profesorji že drugič prešli na različne načine dela na daljavo. Čestitam za opravljeno delo!


Pripravili smo se na vašo vrnitev v šolske prostore in vam želimo zagotovti mirno in varno srečanje v živo.


Državna komisija za splošno maturo je sprejela dodatne prilagoditve za splošno maturo 2021. Podrobneje o prilagoditvah si preberite na naslednjih povezavah:


 https://www.ric.si/mma/Prilagoditve%20SM%202021%2017122020%20novo/2020121812145216/ 


in 


https://www.ric.si/mma/Prilagoditve%20pri%20izvedbi%20in%20ocenjevanju%20prakti%C4%8Dnih%20delov%20izpitov%20SM%202021/20210128121809/.


V marcu boste pisali pri vseh predmetih predmaturitetne preizkuse, 8. marca pa vsi istočasno predmaturitetni preizkus matematike. V marcu boste oddali tudi prijavo k splošni maturi 2021.


Hvala za potrpežljivost in razumevanje. Veselim se ponovnega snidenja.


 

Želim prijeten preostanek zimskih počitnic.


Herman Pušnik, ravnatelj

Priloge
Pouk od 22. 2. 2021 - zaključni letnik
Hišni red PGM v času epidemije, 19. 2. 2021
Pouk od 22. 2. 2021 - zaključni letnik
Hišni red PGM v času epidemije, 19. 2. 2021