Olimpijski komite Slovenije je naši šoli podelil certifikat »Športnikom prijazno izobraževanje«.


Certifikat »Športnikom prijazno izobraževanje« OKS

Avtor objave: Tjaša Klanjšček, Datum objave: 22. 4. 2021, Datum poteka: ni podatka

Vrhunski športniki vlagajo večino časa in energije v športni trening in tekmovanja, zato so pogosto odsotni od pedagoškega procesa, kar vpliva na uspešnost pri pridobivanju izobrazbe. Prepogosto se zgodi, da se vrhunski športniki ob zaključku športne kariere soočijo s težavami pri izgradnji izven-športne kariere, saj mnogi nimajo ustrezne izobrazbe in potrebnih izkušenj. Zato je pomembno, da si izobrazbo pridobijo v času, ko se tekmovalno ukvarjajo s športom. Prva gimnazija Maribor je s strani Olimpijskega komiteja Slovenije prepoznana kot srednja šola, ki omogoča športnikom prilagoditve, katere lahko olajšajo izobraževanje in pomagajo, da bodo kljub intenzivni vključenosti v vrhunski šport dosegli želeno izobrazbo. 

Priloge
Certifikat "Športnikom prijazno izobraževanje"
Certifikat "Športnikom prijazno izobraževanje...