Prostovoljstvo in tutorstvo

--- Mi se zavedamo pomena nesebične pomoči sočloveku.

nazaj na seznam vseh dejavnosti

Prostovoljstvo in tutorstvo


Prostovoljno socialno delo

Prostovoljno socialno delo je pomoč drugim ljudem, ki imajo različne potrebe in probleme. Za to delo ni denarne nagrade, a vseeno prostovoljca/-ko, ki podarja svoj čas in energijo, obogati:

  • z zadovoljstvom in hvaležnostjo ljudi, ki jim pomaga
  • z novimi izkušnjami, veščinami in znanjem
  • z zadovoljstvom, da je naredil/-a nekaj koristnega
  • s spoznavanjem novih ljudi

S to resno in pomembno dejavnostjo se dijaki na Prvi gimnaziji ukvarjajo že več let.

Prostovoljce vabimo k sodelovanju vsako leto znova. Po uvodnih uvajalnih sestankih ostane pri tej dejavnosti do konca šolskega leta med 20 in 30 dijakov. Približno četrtina prostovoljcev želi nadaljevati s prostovoljstvom tudi v prihodnjem letu. Tako imamo vsako leto tudi nekaj dijakov, ki so v 4. letniku in so prostovoljci že vsa 4 leta. Ne glede na to ali opravljajo prostovoljno delo eno leto ali se odločijo za nadaljevanje, pa večina na koncu izraža zadovoljstvo. Predvsem so zadovoljni, da so nekomu pomagali, si pridobili nove izkušnje in znanja, koristno porabili čas in spoznali nove ljudi, nekomu polepšali dan… Veseli in ponosni smo, ko iz ustanov, v katerih delujejo naši dijaki vsako leto dobimo povratno informacijo o njihovem resnem, odgovornem in koristnem delu.

V letošnjem šolskem letu so se odločili za prostovoljno delo predvsem z otroci v treh ustanovah in sicer:

  • z hospitaliziranimi na Kliničnem oddelku za pediatrijo v Splošni bolnišnici Maribor
  • z otroci s posebnimi potrebami v Domu Antona Skale
  • z otroci z učnimi težavami na Svetovalnem centru

Koordinatorica: dr. Ksenija Domiter Protner, prof.

Tutorstvo kot prostovoljna učna pomoč

Na Prvi gimnaziji Maribor izvajamo program Tutorstvo kot prostovoljno medvrstniško učno pomoč. Osnova tutorstva je strukturirano učenje posameznih učnih vsebin, hkrati pa razvija motivacijo, pozitivno samopodobo, odgovornost in socialne veščine.

Tutorstvo temelji na partnerstvu med dijakoma. Dijak tutor pomaga vrstniku pri učenju določenega predmeta. Pred začetkom učne pomoči imajo dijaki tutorji uvajalne delavnice. Mentorica spremlja in vodi procesa poučevanja ter je na voljo za individualno svetovanje tutorjem in prejemnikom pomoči.

Dijaki, ki želijo postati tutorji, se prijavijo na to dejavnost v okviru OIV. Tisti, ki pa želijo, da jim vrstnik pomaga pri učenju, se naj obrnejo na mentorico ali razrednika.

Koordinatorica: Vesna Selinšek Jahić, prof.