Nikoli ne pusti spominom, da so veličastnejši od tvojih sanj in prihodnosti.

--- Doug Ivester

Oris zgodovine Prve gimnazije Maribor


Leta 1849 je bila v tedanji Avstriji izvedena šolska reforma, s katero so ustanovili realke, in v okviru te reforme je leta 1850 v Mariboru nastal prvi razred nižje realke. Nahajal se je v prostorih stavbe glavne šole na današnjem Slomškovem trgu. Leta 1870 so ustanovili višjo sedemletno realko, ker pa šola ni imela lastne stavbe, se je mestni občinski svet odločil za gradnjo nove šole.

Temeljni kamen

Temeljni kamen sedanje šolske zgradbe je bil postavljen leta 1871. Stavba je bila zgrajena po načrtih graškega arhitekta Vilhelma Bücherja v klasicističnem slogu. Svojemu namenu je bila predana 2. oktobra 1873.

8-letna realna gimnazija

Do leta 1918 je bila realka povsem nemška šola, pouk slovenskega jezika je bil zelo omejen. V novi državi, Kraljevini SHS in kasneje Kraljevini Jugoslaviji, je realka postala kmalu povsem slovenska.

S šolsko reformo leta 1924 je bila uvedena 8-letna realna gimnazija. Ob koncu šolskega leta 1924/25 je bila na državni realki v Mariboru zadnja nemška matura, hkrati pa tudi prva slovenska.

Nemška okupacija in I. gimnazija

V obdobju nemške okupacije 1941–45 je bila realna gimnazija ukinjena. Nemci so ustanovili nemško Oberschule für Jungen am Tegetthoff – Gymnasium in Marbrug a. d. Drau. Šolo so obiskovali le redki slovenski dijaki. Izvajal se je nemški program gimnazije.

Po osvoboditvi je bila ustanovljena Državna mešana gimnazija in šola se je leta 1947 začela imenovati I. gimnazija, v šolskem letu 1959/60 (verjetno, ni doslednih podatkov) so jo preimenovali v Prvo gimnazijo.

Prva gimnazija Maribor

V obdobju usmerjenega izobraževanja (1981–90), ko so bile gimnazije ukinjene, je bila šola preoblikovana v Srednjo družboslovno šolo, leta 1990 pride do ponovnega preimenovanja in preoblikovanja šole v Prvo gimnazijo Maribor. Leta 1996 je bil poleg splošnega gimnazijskega programa uveden še klasični program. Od leta 2004 do 2014 je obstajal evropski oddelek.

Tloris prvotne zgradbe ima obliko črke U. Stavba ima kletne prostore, pritličje in dve nadstropji. Pročelje krasi korintska varianta pilastrov, na strehi pa se nahajajo ura in štirje kipi ženskih personifikacij. Kipi predstavljajo aritmetiko, geometrijo, glasbo kot umetnost in astronomijo. Stavbi je bil leta 1928 dozidan prizidek, kjer je danes Prvi oder in povezuje telovadnico s šolo.

2020 praznujemo 170-letnico.


Per aspera ad astra.
Lepotica na Maistrovem trgu.
Prve ne pozabiš nikoli.


Vpogled v celotno zgodovino Prve je na voljo tukaj: Zgodovina Prve gimnazije Maribor